dispens kör- och vilotidsregler

NYTT - Fortsatt undantag kör- och vilotidsreglerna

Publicerad 2020-04-08 / 14:49 av Charlotta.Nilsson i Corona

Nu blåser förändringens vindar hos Transportstyrelsen. I positiv riktning! Från att i morse meddelat att det inte blir någon förlängning av dispensen för kör- och vilotidsreglerna efter 14 april har det nu löst sig. Nu har vi ett undantag som sträcker sig fram till 31 maj. 

 

Förändrat undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19-pandemin

Med stöd av EU-kommissionen medges undantag från förordningen om kör- och vilotider från och med den 15 april till och med den 31 maj 2020.

Transportstyrelsen förlänger undantaget i Sverige, men nya begränsningar gäller baserade på kommissionens riktlinjer.

Beslut om undantag från kör- och vilotider med anledning av Covid-19

 

Frågor och svar kopplat till förändrat undantag
 

Jag börjar arbeta den 14 april och arbetet fortsätter under den 15 april. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

- Den arbetsdag som påbörjas den 14 april och avslutas den 15 april omfattas av undantagsreglerna som gäller den 14 april.
 

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna förändras?

- Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila från och med den 15 april, eftersom veckovilor tagna under 16 mars-14 april betraktas som normal veckovila.
 

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen förändras under en del av veckan/två veckorsperioden?

- Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 15 och 16.