Transportstyrelsen vill se nya åtgärder mot avgasmanipulation

Publicerad fre, 07/01/2022 - 10:27

Fängelse i straffskalan för avgasmanipulation och kontroll av att mätarställningen är högre än vid tidigare besiktning. Det föreslår Transportstyrelsen i samband i en redovisning till regeringen.

Förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda åtgärder för att motverka manipulation av fordons avgasrening och mätarställningar. Igår slutredovisades rapporten där Transportstyrelsen föreslår ett flertal åtgärder och skärpta krav för att komma tillrätta med problemet med manipulering.

Orsaken till att avgasrening manipuleras är i första hand ekonomisk. Det kan handla om att undvika att ersätta dyra reservdelar som katalysatorer och partikelfilter, eller att ändra motorer som annars kräver Adblue.

Transportstyrelsen föreslår nu att det införs förbud mot att manipulera avgasrening, att det blir förbjudet att köra manipulerade fordon och att misstänkta fordon ska kunna stoppas vid vägkanten för kontroller. Dessutom bör det införas ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning. Om det rör sig om omfattande brott ska fängelse finnas med i straffskalan.
— Det är angeläget att komma tillrätta med problemet med manipulation. En lastbil med manipulerad avgasrening kan ha upp till 30 gånger högre utsläpp av kväveoxider jämfört med en lastbil med fungerande avgasrening. En personbil utan fungerande partikelfilter kan ha upp till 150 gånger högre utsläpp av partiklar jämfört med en personbil med fungerande filter, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen.

Mätarställningen är något som påverkar ett fordons ekonomiska värde och det finns pengar att tjäna på att uppge en mätarställning som är lägre än den verkliga. Därför blir uppgifter om tidigare mätarställningar relevanta för fordonsköpare. Transportstyrelsen inför därför krav på att besiktningsprotokollen ska innehålla mätarställningen från de tre senaste besiktningarna och att det särskilt ska framgå om den aktuella mätarställningen är lägre än tidigare.

transportstyrelsen föreslår förbud mot att sälja och installera utrustning som manipulerar fordons avgasrening. Foto: Liza Simonsson