Trafikverket ökar kostnadskontrollen i infrastrukturprojekt

Publicerad tors, 06/20/2024 - 09:37

Det har närmast blivit regel än undantag att stora infrastrukturprojekt blir betydligt mer kostsamma än planerat. Nu ska Trafikverket försöka råda bot på detta genom att öka kostnadskontrollen och granskningen av kontrakten.

Trafikverket har identifierat stora slutkostnadsavvikelser i fem entreprenadkontrakt, där kostnaderna har ökat kraftigt jämfört med tidigare prognoser. Inom ramen för Trafikverkets kraftsamling för ökad effektivitet och nytta för medborgare och näringsliv, ingår nu att ytterligare stärka kostnadskontrollen och noggrant granska och utvärdera kostnader i investeringsprojekt. Skärpningen görs för att se till att skattemedel används på rätt sätt.

– Trafikverket kommer därför att intensifiera insatser för att möta kraven på effektiv hantering av skattemedel. För att säkerställa att faktureringen stämmer överens med den avtalade leveransen kommer Trafikverket att intensifiera sin granskning och genomföra extra revisioner, säger Patrick Guné, verksamhetsområdeschef för stora projekt på Trafikverket.

Fokus är att revidera kontrakt med kraftiga kostnadsökningar jämfört med tidigare prognoser, bland annat inom delar av vägprojektet E4 Förbifart Stockholm (Lovön och Vinsta), Varbergstunneln samt delar av järnvägsprojektet Västlänken (Centralen och Korsvägen).

– Granskningen, som en del av Kraftsamlingen, syftar också till att motverka yrkesfusk och se till att sociala krav efterlevs, säger Patrick Guné.

Vid identifiering av oegentligheter och brister i entreprenaderna ska Trafikverket agera skyndsamt. En fortsatt dialog med leverantörer och entreprenörer är också en viktig del av detta arbete för att stärka sund konkurrens och goda relationer, skriver Trafikverket.