Sveriges första laddhybridlastbil levererar över förväntan

Publicerad tors, 02/18/2021 - 17:46

LBC Frakt i Värmland AB:s delägare Åkes Fjärr- & Lokaltransport blev först med att köpa in Sveriges första laddhybridlastbil för ett halvår sedan – en tystgående Scaniabil som kan köras på både HVO-diesel och el. Efter flera månader i drift står det klart att eldriften varit mer användbar än förväntat.

De som fått störst nytta av den nya laddhybriden är kanske Karlstadborna. Förutom den drastiska minskningen av koldioxidutsläpp är lastbilen närmast helt tyst när den går på el. LBC Frakts vd Lars Reinholdsson förklarar fördelarna:

– När laddhybriden körs med eldrift inne i Tingvallastaden blir det varken buller eller utsläpp. Det tror vi kommer att uppskattas av alla som rör sig i stan, speciellt när leveranser sker runt gågatorna. Och eftersom lastbilen är tystgående används den också under vår nattdistribution, för att inte störa Karlstadbornas sömn.

Den nya lastbilen används främst för att köra drycker och andra varor till butiker och restauranger i och runt Karlstad. När den inte går på eldrift körs laddhybriden på HVO-diesel, ett förnybart syntetiskt dieselbränsle med vätebehandlad vegetabilisk olja som minskar koldioxidutsläppen med drygt 90 procent i jämförelse med vanlig diesel. Inköpet är en del av LBC Frakts satsning på hållbara transportlösningar.

– Med det här fordonet har vi kunnat reducera bränsleåtgången med 75 procent, och efter att ha kört den i sex månader är våra erfarenheter att vi kan använda eldriften i större utsträckning än förväntat, säger Lars Reinholdsson.

Sveriges första laddhybridlastbil finns i Karlstad.