Stema slapp sanktionsavgifter efter god dokumentation

Publicerad fre, 02/23/2024 - 10:22

Att bli uttagen för kontroll på väg kan leda till omfattande konsekvenser om föraren bryter mot reglerna för kör- och vilotidsreglerna. För Stema Transport i Växjö slutade ett hot om sanktioner lyckligt eftersom företaget länge arbetat förebyggande och kunde visa dokumentation på allt.

Det började med att en av åkeriets drygt 25 förare blev tagen vid en slumpmässig poliskontroll. Några dagar innan hade bilen körts av en annan förare som tappat bort sitt förarkort.

– Chauffören hade ingen bra förklaring till det och vi kände inte till det heller. Det ledde till att ärendet gick vidare till Transportstyrelsen och vi blev uttagna till en företagskontroll som omfattade en tvåmånadersperiod för samtliga fordon och förare, berättar Stefan Carlsson, vd för moderbolaget JSC Förvaltning.

Med hot om sanktionsavgifter på 42 500 kronor för totalt 34 överträdelser sammanställde Stema all dokumentation som kunde visa att företaget arbetat seriöst med kör- och vilotidsarbetet under den tid som kontrollerades.

– Vi har rutiner för det mesta, från utbildningar och regler för hantering av färdskrivare, förarkort och lagstiftning till hur personalappen, som sköter i princip all kommunikation, ska användas. Det finns dokumentation och uppföljning på allt, säger Stefan Carlsson.

Efter ett par återkopplingar, där företaget fick möjligheter att lämna in kompletterande material och yttranden, tog Transportstyrelsen slutligen tillbaka kravet på sanktion.

I beslutet skriver myndigheten att ”Vår bedömning är att de konstaterade överträdelserna inte beror på brister i er organisation av arbetet eller informations- och kontrollåtgärder. Vi anser därför inte att ni ska hållas ansvariga för överträdelserna.”

– Vi var inte utan anmärkningar och förseelser men de såg att vi arbetar på ett fullgott sätt och visade tydligt att syftet med kontrollen inte är att sätta dit någon utan att hitta eventuella systematiska fel, säger Stefan Carlsson.

Hur kändes det att få det beskedet?
– Det var naturligtvis en stor lättnad, men framför allt ett bevis på att vi har hittat ett bra sätt att arbeta med uppföljningen. Myten säger att man får sanktionsavgift oavsett hur man jobbar med uppföljning. Bevisligen stämmer inte det.

Vad har ni som organisation lärt er av den här incidenten?
– Vi har sänkt tidsintervallen för nedladdningen av färdskrivardata för att snabbare uppmärksamma om någon inte agerar enligt våra rutiner. Vi har också förtydligat och utvecklat rutinen för vad som gäller vid körning enligt reservrutin vid förlorat förarkort.
 

Text: Veronica Rönnlund Aldman
Foto: Stema Transport

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nummer 1 2024.

Med hjälp av god dokumentation på företagets kör- och vilotidsarbete kunde Stema Transport visa att överträdelsen inte orsakats av bristande rutiner.