St1 tar över tankanläggningar av Såifa Värmland

Publicerad tors, 09/12/2019 - 07:17

St1 köper Såifa Värmlands drivmedelsanläggningar. St1 tar därmed över 20 värmländska anläggningar för försäljning av drivmedel till tung trafik och utökar samtidigt utbudet av förnybara bränslen på stationerna. Tillgången säkras genom en uppdatering av St1:s depå i Karlstad samt en ökad direkttillförsel av biodrivmedel till denna via tåg från raffinaderiet i Göteborg.

Såifa i Värmland grundades 1971 av den värmländska åkerinäringen och drev fram tills i dag de aktuella drivmedelsanläggningarna. Nu blir Såifa Värmlands drivmedelsanläggningar en del av Shell Truck Diesel, en kedja som ägs av St1 sedan 2010.

Många av de 20 stationerna har redan i dag förnyelsebara bränslealternativ, och nu ska flera av dem konverteras till att bli helt förnyelsebara.

Såifa i Värmland har under ett antal år satsat betydande belopp för att kunna säkerställa tillgången på hållbara drivmedel för den värmländska transportnäringen. Marknaden ökar för dessa produkter och utvecklingen går snabbare och snabbare.

- Målsättningen för den värmländska transportnäringen är att på sikt gå över helt till förnybart bränsle och för det krävs konstanta investeringar, säger Lars Reinholdsson, vd i LBC Frakt Värmland och tillika ordförande i Såifa Värmland. Detta är rätt tidpunkt att sälja våra drivmedelsanläggningar i Såifa Värmland. Vi kommer att fortsätta att utveckla den här verksamheten tillsammans med St1 men nu är det dags för oss att lägga vårt största fokus på det vi gör bäst – transporter.

Uppköpet och investeringarna ska sänka koldioxidutsläppet från värmländska transporter överlag. Bränslet transporteras med tåg till depån i Karlstad istället för med de båtar och lastbilar som används för att försörja de stationer som Såifa Värmland använder i dag.

- Tunga transporter står för ungefär 10 procent av koldioxidutsläppen, säger St 1:s försäljningschef Mattias Paulsson. Med tanke på att det redan finns bra förnyelsebara drivmedelsalternativ som ger en bråkdel av koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen skapar vi förutsättningar för att reducera utsläppen genom att göra flera av dem till stationer med endast förnyelsebara alternativ. Vår viktigaste uppgift är nu att se till att alla transportföretag som vill ska ha möjlighet att använda dem.

Från 1 oktober i år blir anläggningarna en del av Shell Truck Diesel, en kedja som då innefattar totalt 190 svenska anläggningar.