Södra storsatsar på elektrifiering

Publicerad ons, 11/23/2022 - 15:57

Skogskoncernen Södra ska elektrifiera sina transporter. Ett nytt projekt ska utreda möjligheten att använda eldrivna lastbilar, truckar och lastmaskiner.

Södra har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. Ett nästa steg i detta arbete är att elektrifiera fordonsflottan och verksamheten. Sedan tidigare drivs delar av fordonsflottan i industrin på el, bland annat genom eltruckar på sågverken i Värö och Långasjö. Nu går detta arbete in i nästa fas och Södra inleder ett projekt om storskalig elektrifiering av interna och externa transporter.

Projektet omfattar elektrifiering av såväl timmer- och flislastbilarna i Södras eget åkeri som transporterna inom industrin. Det ska också klargöra vilka fordon och vilken typ av laddutrustning som passar Södras olika enheter samt hur infrastruktur och logistik ska planeras. I projektet ingår också att utreda hur elektrifiering kan ske på ett säkert sätt och hur framtidens affärsmodeller ser ut. Syftet är att kunna skapa rätt förutsättningar för en storskalig elektrifiering.

Varje dag går 1 000 tunga vägtransporter från Södras medlemmars skogar till industrin, och industrin har en produktion som nu ligger på historiskt höga nivåer.

– Södra är en av Sveriges största transportköpare och transporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp, säger Henrik Brodin, som är energichef och ansvarig för programmet Ett Fossilfritt Södra.

Först ut är en fortsatt elektrifiering av interna transporter, där en majoritet av Södras interna truckflotta ska ersättas med nästa generations eltruckar. För externa lastbilstransporter är tidshorisonten längre. Elektrifieringen kräver också utbyggnad av laddinfrastruktur. Här kommer Södras eget åkeri vara drivande i utvecklingen tillsammans med strategiska partner. Projektet är en del av Ett Fossilfritt Södra ska pågå till och med 2025.

– Vi är i dag en nettoproducent av el, vilket innebär att vi kommer kunna bli självförsörjande på fossilfri el till våra transporter. Det är ett långsiktigt och högt ställt mål, men som är viktigt att vi tar sikte mot, säger Henrik Brodin.

Södra vill elektrifiera sina timmer- och flislastbilar.