Skatten på biogas kan komma tillbaka

Publicerad fre, 02/03/2023 - 13:13

I juni beslutade EU att förlänga den svenska skattebefrielsen för biogas till 2030. Nu har beslutet ogiltigförklarats.

Sverige har länge haft skattebefrielse för förnybar biogas som drivmedel för fordon. Sommaren 2020 förlängdes tillståndet till 2030, men nu har det beslutet alltså ogiltigförklarats. Anledningen är att en biogasaktör i Tyskland överklagat beslutet med hänvisning till att EU-kommissionen inte gjort rätt avseende granskningen av alla konkurrensfrågor när beslutet om skattebefrielse fattades. Det är alltså inte Sverige som fått domen emot sig, utan EU-kommissionen.

Om domen vinner laga kraft, vilket kan ske i slutet av februari om inte EU-kommissionen eller Sverige överklagar beslutet, så kommer Sveriges skattebefrielse att ogiltigförklaras.

– Det är mycket olyckligt för vår näring att domen landar som den gör. Det beror dock på formalia kring beslutsprocessen, och är inte en värdering av skattebefrielsen i sak. Om skattebefrielsen försvinner nu så skulle det få stor påverkan för omställningen inom åkerinäringen. Vi hoppas nu att regeringen gör allt man kan för att överklaga beslutet och möjliggöra en fortsatt skattebefrielse. Det är i nuläget väldigt oklart vad som kommer att ske framöver och vad det leder till. Men vi följer ärendet noggrant, säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.