Risk för långa sjukskrivningar när vården dröjer

Publicerad tors, 09/09/2021 - 10:25

De flesta yrkesfordon som rullar på vägarna i Sverige är väl försäkrade. Men hur ser försäkringsskyddet ut om din verksamhet drabbas av ett avbrott till följd av en trasig lastbil eller en längre sjukfrånvaro?

Väntetiden på specialistvård kan vara lång i Sverige. Förutom obehaget att få vänta på nödvändig vård kan situationen bli kostsam både för patienten och arbetsgivaren. Tyronne Hultén är avtalsansvarig för Sveriges Åkeriföretag på Trygg-Hansa och har över 35 års erfarenhet av försäkringsbranschen. Han berättar att det under april månad i år var fler än 100 000 personer som väntat mer än 90 dagar på att träffa en specialistläkare.

– Då är inte väntetider till behandling eller operationer medräknade. Där har vi ytterligare 65 000 personer väntat mer än 90 dagar. Många gånger är långa sjukskrivningsperioder inte en följd av livshotande sjukdomstillstånd, utan ett resultat av långa väntetider till specialistvård, operationer och behandlingar, säger han.

Yrkeschaufförerna som Tyronne Hultén träffar kan ofta redogöra på ena handens fingrar för vilket försäkringsskydd lastbilen har, men är mer osäkra på vilka försäkringar som ger ersättning vid händelse av sjukdom eller om verksamheten drabbas av ett avbrott.  

– Jag brukar fråga: vem kör din lastbil om du eller någon av dina medarbetare blir sjuk? Och vad händer om lastbilen går sönder och du inte kan leverera inom avtalad tid?

Han lyfter fram avbrottsförsäkringen och sjukförsäkringen som två viktiga komponenter i företagandet. Genom dessa kan en anställd komma tillbaka snabbare efter sjukdom och det är möjligt att få ersättning vid avbrott i verksamheten.

Försäkringskassans ersättning vid sjukdom beräknas på årsinkomsten, där det ersättningsgrundande taket är 357 000 kr. Sjukpenningen uppgår till 77,6 procent av inkomsten, vilket innebär en inkomstförlust på nästan 80 000 kr under ett år för den som haft en inkomst i nivå med taket, eller högre.

– Varje dag som en medarbetare är sjukskriven bidrar till ekonomisk osäkerhet, både för den som är sjuk och för arbetsgivaren. Det är svårt att planera och utveckla verksamheten om man inte vet ifall en medarbetare får vänta två veckor eller tre månader på sin knäoperation, säger Tyronne Hultén.

Arbetsgivaren har också ansvar för att snabbt få tillbaka en anställd som är sjukskriven. Saknar arbetsgivaren rehabiliteringsplan, eller om den som finns bedöms hålla för låg nivå, kan böter utfärdas. En annan risk för en åkeriföretagare är alltså att ett uppdrag inte går att utföra på grund av stöld eller skadade fordon.

– Om du kör gods och har avtal om att leverera en vara i tid kan avbrottsförsäkringen ge ersättning ifall du inte kan hålla den avtalade leveranstiden om lastbilen på grund av skada eller stöld inte kan användas i den dagliga verksamheten, säger Tyronne Hultén.

Avbrottsförsäkringen ingår i lastbilsförsäkringen och kan kompensera företaget med en ersättning i form av ett fast dagsbelopp. Medlemmar i SÅ som har försäkring hos Trygg-Hansa har en karensdag med ersättning upp till 60 dagar.

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag som tecknar försäkring hos Trygg-Hansa är garanterade kontakt med specialistläkare inom sex arbetsdagar samt inskrivning för vård på privatsjukhus inom 14 arbetsdagar vid behov. Försäkringen omfattar också vårdande och förebyggande insatser för att minska psykisk ohälsa. Det är också möjligt att lägga till en rehabiliteringsförsäkring till sin sjukförsäkring.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen ingår i lastbilsförsäkringen och kan ge ersättning i form av ett fast dagsbelopp om fordonet inte kan användas i verksamheten till följd av en stöld, brand eller vagnskada, under förutsättning att stölden eller skadan ersätts av försäkringen.

Är du medlem i Sveriges Åkeriföretag och vill veta mer om Trygg-Hansas försäkringar, ring 0771-11 720. Du kan också läsa mer om SÅ:s medlemsförmåner på akeri.se/formansavtal.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Svensk Åkeritidning nr 6 2021.

Sjukskrivningen kan bli onödigt lång om vård inte sätts in i tid. Foto: Istock.com