Premiär för nytt stöd till laddning

Publicerad fre, 05/10/2024 - 11:04

Nu i veckan öppnade ansökningstiden för Energimyndighetens nya investeringsstöd till laddstationer. Stödet är inriktat mot laddinfrastruktur som installeras vid platser för lastning och lossning och kan sökas av olika typer av logistikaktörer.

Det publika laddnätverket för både personbilar och tunga fordon växer successivt, mycket tack vara omfattande statliga investeringsstöd. Men den mesta av laddningen för lastbilar kommer framöver att ske vid lastning och lossning. Därför har Energimyndigheten som en del i regeringens elektrifieringsstrategi tagit fram ett nytt investeringsstöd som riktar sig just mot laddmöjligheter vid lastning och lossning. Stödet har fått namnet ”Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter”.

Den totala summan som avsatts är 850 miljoner kronor och stöd går att söka under perioden 6 maj till 31 oktober i år. Stödnivån varierar mellan 20 och 50 procent och beror på storleken på företaget som söker. För den som bygger en station i något av EU:s utpekade stödområden finns det möjlighet till fem procent extra i stöd.

De inkommande ansökningarna hanteras i turordning och utan inbördes konkurrens.

– De som söker stöd ska få snabbt besked. Alla som uppfyller kraven, bland annat att laddstationerna ska vara klara senast 2027 och drivas i minst fem år, får ta del av stödet så långt pengarna räcker, säger Olov Åslund, handläggare på Energimyndigheten.

Här kan du läsa mer om stödet.

Antalet laddstationer för tunga fordon blir snabbt fler. Nu finns ett särskilt stöd riktat mot platser för lastning och lossning. Foto: Mats Hellström