Nu omfattas även familjeföretag av korttidspermittering

Publicerad ons, 03/25/2020 - 13:30

Tillväxtverket gör nu en omtolkning av regelverket för korttidspermittering som innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av reglerna.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka delar av kostnaden. Regelverket har varit oklart om alla företag vars anställda är ägaren och familjemedlemmar också kan omfattas av reglerna för korttidsarbete. Tillväxtverket har gjort en ny tolkning.

I lagen framgår att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte är stödberättigande (11 paragrafen lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete).

På myndighetens hemsida skriver nu Tillväxtverket att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

”Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 paragrafen lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.”