Lincargo blir del av Tempcon

Publicerad fre, 12/03/2021 - 11:12

Den 1 december blir Lincargo en del av Tempconkoncernen, då Tempcon Group tillträder som ny ägare efter att Lincargo tidigare varit ett helägt dotterbolag till Norrmejerier.

Kombinationen med Tempcons linjenät och Lincargos finmaskiga distributionsnät, som sträcker sig från Härnösand till Treriksröset, är väldigt bra och förutsättningarna för samdistribution är goda utifrån Lincargos väl utvecklade arbete sedan tidigare, skriver Lincargo i ett pressmeddelande.

– Nu kan vi äntligen hälsa Lincargo välkomna till Tempconfamiljen vilket naturligtvis känns fantastiskt bra, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group. Med Lincargo i familjen växer vårt utbud till våra kunder där vi finns med i transport- och logistikkedjans alla led från producent till konsument. Ända ut till de minsta orterna i norra Sverige flera gånger i veckan.

Han nämner också det gemensamma fokuset på hållbarhetsfrågor och menar att samdistribution är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda kunderna transporter på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt.

Affären har redan prövats av Konkurrensverket och lämnats utan åtgärd.

Snart en del av Tempcon. Foto: Per Lundström