Liberalernas partiledare diskuterade branschfrågor med Närkefrakt

Publicerad tors, 10/10/2019 - 05:52

Nyamko Sabuni och Liberalerna ville höra om hur transportbranschen jobbar med miljö och hållbarhet. Den 7 oktober besökte hon Närkefrakt i Örebro, tillsammans med regionrådet Anna Ågerfalk och kommunalrådet Karolina Wallström.

Närkefrakt

- Nyamko Sabuni är just nu ute på en klimatturné och därför är detta särskilt intressant just nu, säger Fredrik Öjdemark, vd i Närkefrakt. Dessutom var hon nyfiken på Närkefrakt generellt och vår verksamhet.  Efter en inledning med kort dragning och Närkefrakt som företag och rundvandring på vår nya anläggning satte vi oss ner för diskussioner.

Temat för mötet var miljö och hållbarhet och Närkefrakt förde fram utmaningen för branschen att navigera i den tekniska utveckling som just nu sker.


- Där det tidigare varit relativt enkelt att investera i en lastbil, då diesel varit enda alternativet, kommer kraven på val att bli större och svårare, säger Fredrik Öjdemark. Här måste politiken hjälpa marknaden med tydlig och långsiktig lagstiftning och riktlinjer.

Diskussionen gled in på målsättningen för branschen att sänka koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 och att el måste bli en del av lösningen.


- I Örebro jobbar vi aktivt med ett elvägsprojekt i regionen och vi var tydliga med hur viktigt det är att Trafikverket får och tar taktpinnen i utbyggnationen av infrastruktur för elvägar, säger Fredrik Öjdemark.  Utöver det pratade vi om att investeringspengar inte bör läggas på höghastighetståg och nya stambanor, utan fokusera på infrastrukturinvesteringar som ger effekt snabbare, till exempel elvägar.

Chaufförsbristen var en annan fråga som de diskuterade och höll fram som en utmaning.


- Sammantaget en mycket intressant och givande diskussion, säger Fredrik Öjdemark.