Låg godsvikt i många lätta lastbilar

Publicerad tors, 05/25/2023 - 16:02

Antalet lätta lastbilar i trafik har fördubblats på 20 år i Sverige och uppgår idag till omkring 600 000. Dessa transporterar två procent av allt gods som transporteras på väg och gör i genomsnitt åtta stopp per kördag, enligt en ny undersökning från Trafikanalys.

För första gången har lätta lastbilars transporter och trafik i Sverige mätts i en storskalig undersökning. Antalet lätta lastbilarna står idag för en betydande del av trafikarbetet på väg, liksom för klimatutsläppen. Men många av dessa fordon har ofta en viktmässigt låg i last. De har dock flera viktiga funktioner i transportsystemet, från paket- och varudistribution till transport för hantverkare och i jordbruket. De företagsägda lätta lastbilarna utför olika slags trafik där 9 procent kör distributionstrafik, 6 procent linjetransport och 70 procent används inom hantverk/service samt 11 procent i jordbruket* (de sista 4 procenten utgörs bland annat av privat körning).

En lätt lastbil kör i genomsnitt 76 km per kördag (dag då bilen används). Längst kör bilar i distributionstrafik (124 km), medan bilar i jordbruket kör kortast (60 km). En genomsnittlig kördag lastas en lätt lastbil med 160 kilo gods, från inget gods alls i vissa bilar, till 593 kg i distributionstrafik (Figur 2). Sammantaget står de företagsägda lätta lastbilarna för 2 procent av allt gods på väg inom Sverige, och de tunga lastbilarna alltså för resterande 98 procent.

En genomsnittlig lätt lastbil gör 8 stopp per kördag (för att lasta av eller på varor eller för att utföra något arbete). Bilar i distributionstrafik gör hela 52 stopp per kördag, medan lätta lastbilar som används i jordbruket gör 3 stopp. Av de lätta lastbilar som stannar vid privata hem är det vanligaste godset i lasten post och paket (e-handel) följt av pappersprodukter (brev och tidningar).

Figuren visar den relativa betydelsen av lätta respektive tunga lastbilar i en rad avseenden. Undersökningsåret är 2022. Källor: Trafikanalys samt Naturvårdsverket