Kylaggregat utan extra dieselmotor

Publicerad tis, 05/12/2020 - 09:31

Kyltransporter körs ofta med minst en extra dieselmotor utöver den som driver fordonet. Idag finns inga utsläppsbegränsningar för kylmotorn, vilket gör att de allra flesta därför håller lägsta miljöklassning. Ett nytt koncept gör nu att befintliga, dieseldrivna kylaggregat kan uppgraderas och bli eldrivna.
 

Abbekås Åkeri

- En enkel insats som kraftigt reducerar fordonets utsläpp och som kan utföras på en stor del av den kylbilsflotta som redan rullar på vägarna, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins, som lanserat tekniken.


Hultsteins.


När ett ekipage från Abbekås Åkeri nyligen rullade ut från Hultsteins verkstad i Jönköping i veckan som gick, innebar det premiären för konceptet Retro fit. Fordonet som används till åkeriets kyltransporter, hade tidigare ett dieseldrivet kylaggregat för att hålla rätt temperatur i lastutrymmet. Men från och med nu drivs det av en hydrauliskt driven generator som kopplats till fordonets kraftuttag. Därmed elimineras behovet av en separat dieselmotor till aggregatet, som istället drivs av bilens motor vilken har avsevärt högre miljöklassning.


- När du inte längre behöver en separat dieseldriven motor till aggregatet blir ju miljövinsterna betydande, med en stor minskning av utsläpp från fordonet, säger Mikael Nilsson, vice vd i Abbekås Åkeri. Inledningsvis tittade vi på den ekonomiska aspekten och insåg att vi skulle kunna hämta hem investeringen av generatorn på cirka två år. Vi räknar med att spara sex liter diesel varje timme.

Hultsteins har levererat hydrualdrivna lösningar för kyltransporter i snart 60 år. Retro fit-konceptet är unikt i sitt slag, eftersom det riktar sig mot fordon som redan rullar på vägarna.

Börje Axelsson Hultsteins.- Med en enkel eftermontering som utförs på ett fåtal dagar, kan även ett äldre fordons miljöprestanda förbättras markant, säger Börje Axelsson. För ett bil- och släpekipage resulterar generatorn i att utsläppen av kväveoxid minskar med två tredjedelar och att partikelutsläppen minskar med 80 procent.

Mikael Nilsson framhåller att det är en hållbar lösning på så sätt att man uppgraderar befintliga aggregat och får ut längre livslängd på dem.


- Nu ska vi utvärdera det här efterhand, men vi tror stenhårt på konceptet, säger han.