Elmia Lastbil flyttas fram till 2021

Publicerad tis, 03/24/2020 - 10:03

Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranschen flyttas Elmia Lastbil fram till 2021.

Elmia Lastbil

Beslutet har gemensamt fattats av arrangörerna Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Albinsson & Sjöberg, i samråd med flertalet branschaktörer inom leverantörsled och påbyggnadsindustri.

Arrangörerna återkommer med exakt datum för mässans genomförande snarast möjligt.


- Elmia arbetar med fullt fokus på att hantera både nuläget och de förväntade effekterna av Covid-19 pandemin, säger Lotta Frenssen, vd Elmia AB. Vi befinner oss i en svåranalyserad situation. I nära dialog med branschens företrädare och aktörer skapar vi nya optimala förutsättningar för alla inblandade parter. Vi blickar nu framåt mot ett fantastiskt genomförande av Elmia Lastbil 2021.


Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, framhåller att Elmia Lastbil är mycket viktig för industrin och åkerinäringen.


- I och med att vi nu flyttar fram mässan till 2021 befäster vi återigen mässans position som mötesplatsen där kombinationen av tunga branschfrågor lyfts tillsammans med viktigt erfarenhetsutbyte, säger han. Det leder till än fler innovationer, samarbeten och långsiktig affärsutveckling.

Albinsson & Sjöbergs vd Eva-Marie Andersson framhåller att samtliga står bakom beslutet.


- Vi arbetar nu fram olika nya, alternativa möten med branschen, säger hon. Våra tryckta och digitala tidningar är fortsatt en stabil grund för kontakt med såväl besökare som utställare på Elmia Lastbil.