Ekdahl Miljö tar över åkeridelen i Brunskoggruppen

Publicerad ons, 05/20/2020 - 08:19

På tisdagen, den 19 maj, förvärvade Ekdahl Miljö i Skurup åkeridelen i Brunskoggruppen i Ljungby. Förvärvet omfattar 30 lastbilar och 35 medarbetare.

Brunskoggruppen

- Ekdahl Miljö har hög kompetens, branschkännedom och finansiella muskler att både utveckla och expandera transportverksamheten i Ljungby, säger Jörgen Wass, vd i Brunskoggruppen.

För Ekdahl Miljö innebär förvärvet en omsättningsökning med cirka 50 miljoner kronor per år.


- Förvärvet av åkeriverksamheten i Brunskoggruppen passar mycket väl, eftersom det finns samordningseffekter med befintlig verksamhet, samtidigt som vi breddar oss till andra kundgrupper och transporter, säger Ralf Ekdahl, Ekdahl Miljö.

Förvärvet innebär dessutom att Ekdahl Miljö, som utöver huvudkontoret i Skurup sedan tidigare finns etablerat med platskontor i Torshälla, även får ett driftsställe i Ljungby.

Brunskoggruppen, som ägs till 90 procent av Marcus Brunskog och till 10 procent av Jörgen Wass, bedriver även verksamhet inom tredjepartslogistik i en modern lager- och logistikanläggning i Ljungby. Marcus Brunskog och Jörgen Wass kommer fortsätta att äga och driva tredjepartslogistikverksamheten med 15 medarbetare.


Jörgen Wass kommer framöver att dela upp sin arbetstid så att han dels är vd för Brunskoggruppen och logistikverksamheten, dels är ansvarig för åkeridelen som Ekdahl Miljö har tagit över.