E6 öppnar om en vecka

Publicerad fre, 06/28/2024 - 10:44

Drygt nio månader efter skredet är E6 förbi Stenungsund nu färdigbyggd och morgonen den 5 juli släpps trafik på igen, inklusive på samtliga av- och påfarter som påverkats av skredet. Vägen kommer att ha samma kapacitet för trafik som innan skredet inträffade.

– Det känns riktigt kul att vi kan öppna nu. Vårt fokus har hela tiden varit att öppna vägen så tidigt som möjligt och nu lyckas vi med det, säger projektchefen Daniel Svensson.

Det krävs stora trafikomläggningar för att öppna E6 på ett säkert sätt. Bohuslän och området kring Stenungsund har en stor trafikökning under sommaren. Med respekt för trafiksituationen arbetar Trafikvkerket kväll och natt för att störa så lite som möjligt.

– Vi rekommenderar trafikanter att om möjligt undvika att ge sig ut och köra på vägarna under avstängningen, säger Anneli Amft, avdelningschef underhåll väst på Trafikverket.

E6 kommer att vara helt stängd mellan trafikplats Stora Höga och Stenungsundsmotet från 19.00 den 4 juli till 06.00 den 5 juli. Trafiken som kört där måste i stället köra via väg 170, 770 och 160. Det finns risk för köbildning under avstängningen, varnar Trafikverket.

En del av de arbeten som gjorts för att underlätta för trafiken under tiden E6 varit avstängd måste nu anpassas, till exempel de åtgärder som gjordes vid trafikplats Stenungsund och Stora Höga. Den kommunala vägen, Ucklumsvägen, som också påverkades av skredet kommer fortsatt vara avstängd för trafik.

Mer detaljerad information om trafiklösningarna kvällen och natten den 4 juli släpps av Trafikverket under nästa vecka.
 

Bakgrund
Den 23 september förra året gick ett skred i Stenungsund vilket slog ut en stor del av infrastrukturen i området och raserade en 400 meter lång sträcka av E6.
Skredet var en extraordinär händelse som har inneburit att Trafikverket och leverantörerna har fått arbeta parallellt med planering, projektering och produktion.
Att arbeta säkert för en god omledning har varit en lika stor prioritet som att kunna bygga upp E6.
Trafikverket har vidtagit många åtgärder för att de alternativa vägarna ska vara framkomliga med god trafiksäkerhet.
Källa: Trafikverket