Corona: Svenska underleverantörers betydelse ökar

Publicerad ons, 04/29/2020 - 09:34

Under den ovanligt kalla och blåsiga våren 2020 har vi fått erfara vad en pandemi innebär: sjukdom, död, sorg och rädsla, men också stängda landsgränser, brutna leverantörskedjor, komponentbrist, stängda fabriker och stigande arbetslöshet.

LFG

Värdet av diversifierade leverantörskedjor, i kombination med svenska underleverantörer och tillverkning inom landet, kan sannolikt inte överskattas våren 2020. Många av de företag som uppfyller dessa kriterier berörs givetvis också då kaoset kulminerar. Fördelen är att svenska företag som i huvudsak bedriver verksamhet inom landet har nära till sin slutmarknad, eftersom de själva är verksamma i centrum av den. De besitter den kunskap om leverantörer och kunder som behövs för att snabbt kunna anpassa sig till den rådande situationen, vilken i sig förändras från dag till dag.

En grupp av företag som är speciellt intressanta i detta avseende är de svenska påbyggarna av tunga fordon och efterfordon. Genom deras samarbete med såväl fordonstillverkare som med återförsäljare och slutkunder, har de en unik kunskap om den svenska och nordiska marknaden. Branschen är mogen och har genomlevt tidigare kriser. De svenska påbyggarna tillverkar dessutom yrkesfordon speciellt anpassade efter nordiska förhållanden, vilket gör dem än mer intressanta för svenska fordonstillverkare, återförsäljare och slutkunder då situationen ljusnar.


Carina Jakobsson

- Branschen genomlever för närvarande sin svåraste situation sedan början av 1990-talet, och beroende på den fortsatta utvecklingen kan det givetvis bli än värre, säger Carina Jakobsson, vd för Translink Holding och tillika ordförande i Lastfordonsgruppen. Vad som dock är viktigt att lyfta fram är att företagen i branschen är relativt luttrade och att det finns en grundläggande tillförsikt inför framtiden. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan givetvis kassaflödet vara ett problem för många av våra medlemmar. Vad jag däremot ser är att man agerar, och att man agerar snabbt, för att säkra sin verksamhet även på lång sikt. Genom korttidspermitteringar och genom att till exempel temporärt låna ut personal till annan verksamhet gör man det möjligt att vara stand by tills det värsta har blåst över. Våra medlemsföretag kommer att finnas där när du behöver dem.

Fakta Lastfordonsgruppen


I Lastfordonsgruppen, LFG, ingår drygt 50 medlemsföretag som är lokaliserade från Boden i norr till Ystad i söder. Tillsammans omsätter påbyggarna inom LFG drygt 11 miljarder kronor per år, samtidigt som de utgör attraktiva arbetsgivare för cirka 3 700 personer, många gånger på mindre orter runt om i landet. LFG inser värdet av att hela Sverige lever och bidrar i stor omfattning till det genom sina medlemmars verksamhet och produkter.

Text: Calle Beckvid, foto: Translink