BDX startar nytt järnvägsbolag

Publicerad ons, 12/01/2021 - 10:48

Logistik- och entreprenadkoncernen BDX har på senare år vuxit starkt inom järnvägsverksamheten. Nu tas nästa steg i utvecklingen genom bildandet av ett nytt dotterbolag, BDX Rail AB, som ska samla och tydliggöra koncernens kompetens inom järnväg.

BDX har sedan 2012 bedrivit järnvägsverksamhet inom affärsområdet Rail, som ingår i BDX Infra. Verksamheten har utvecklats positivt både vad gäller antal uppdrag och resultat och affärsområdet har förbättrat sin konkurrenskraft gentemot andra aktörer. Bland de stora uppdragen finns drift och underhåll av Södra Malmbanan, flera projekt inom ERTMS, bygget av Dåva järnvägsterminal och nu senast Norra Malmbanan.

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av BDX järnvägsverksamhet genom att starta dotterbolaget BDX Rail AB. Det skapar möjligheten att ytterligare tydliggöra kärnkompetensen – att bygga och underhålla järnväg. Vi kan på ett tydligare sätt marknadsföra BDX Rails tjänster, i en väldigt specifik och nischad bransch, samtidigt som vi kan erbjuda BDX-koncernens övriga tjänster som tilläggspaket, säger Catrin Ingvarsson, tillförordnad vd för BDX Företagen AB.

Organisatoriskt ska BDX Rail AB även fortsättningsvis sortera under BDX Infra och precis som tidigare ledas av affärschef Andreas Karlsson.

– Framtiden ser ljus ut med stora satsningar på järnvägen. De stora industrisatsningarna i norr med Hybrit och H2 Green Steel kräver också en ut- och tillbyggnad av järnvägsnätet. Signalsystemet byts ut till det Europagemensamma signalsystemet ERTMS. Samtidigt finns en stor underhållsskuld, säger Robert Eriksson, divisionschef för BDX Infra.

BDX Rail AB kommer att erbjuda tjänster inom MBEST, det vill säga mark, bana, el, signal och tele med start den 1 januari 2022.

Ännu mer järnväg för BDX i framtiden. Foto: Patrik Öhman