Arla sätter in sin första eldrivna mejerilastbil i Göteborg

Publicerad tors, 03/25/2021 - 09:40

Mejerikoncernen Arla driftsätter nu en eldriven lastbil i Göteborg, som blir en av landets första tunga el-lastbilar med kyl. Genom att lastbilen är eldriven blir den inte bara utsläppsfri utan även tystare.

I en stor upphandling år 2020 där Göteborgs Stad ställde krav på fossilfria transporter blev Arla ny leverantör till de runt 300 kommunala köken på skolor, förskolor och äldreboenden i staden och kranskommunerna. Avtalet löper under fyra år och omfattar en årsvolym på 1 845 ton färska mejerivaror och matfett till ett totalt värde av ca 80 Mkr.

– Nu tar vi ytterligare steg för att minska utsläppen i de mest känsliga trafikmiljöerna runt skolor och äldreboende i Göteborg. Med vår första eldrivna lastbil blir transporterna helt utsläppsfria och dessutom tystare, säger Malin Leander som är logistikdirektör på Arla.

Den första leveransen med ellastbilen skedde vid Katrinelundsgymnasiet i Göteborg där bilen i princip ljudlöst rullade fram till en mottagningskommitté vid lastkajen.

– Hundra år efter att mjölk började köras ut med lastbil i Sverige kan nu mjölken börja rullas ut, ljudlöst och utsläppsfritt, sade Caroline Starck, kommunikationsdirektör på Arla.

Johan Selvén, försäljningsdirektör Volvo Lastvagnar, närvarade också vid premiärturen intill Katrinelundsgymnasiet. Han slog fast att el-lastbilar är en viktig pusselbit i Sveriges klimatresa mot nollutsläpp:

– För stadsnära transporter kommer elektrifiering vara ett huvudspår i omställningen och Arla tar härmed viktiga steg i omställningen mot fossilfria och koldioxidfria transporter.

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, menade att Arla gått längre än kommunens krav i i upphandlingen, och att elektriska transporter också är en väg till att förbättra luftkvaliteten i staden.

Lastbilen i Göteborg är enligt Arla ett steg på vägen i en långsiktig omställning till eldrivna, tysta och helt avgasfria transporter i tätbebyggt område. För de långa mjölktransporterna på landsbygden mellan gård och mejeri vill Arla istället utveckla biogasdriften, genom att förädla gödsel från gårdarna till biogas.

 

Om el-lastbilen

Lastbilen är en Volvo FE Electric, 6*2, som har en totalvikt på 27 ton och en helt elektrisk drivlina som utvecklar motsvarande över 500 hk. Den har 4 batterier med 50 kWh i varje batteri och ett transportskåp med kylaggregat som är drivet direkt genom bilens kraftuttag och batterikälla. Bilen har en fulladdad räckvidd på 12–15 mil och klarar med det ett arbetsskift med leveranser i Göteborg.

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Caroline Starck, kommunikationsdirektör Arla och Johan Selvén, försäljningsdirektör Volvo Lastvagnar fanns med vid mejerilastbilens premiärleverans.