nya smarta färdskrivaren Sveriges Åkeriföretag

Nya smarta färdskrivaren – vad händer?

Publicerad 2019-03-12 / 10:59 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Arbetet med införandet av den nya smarta färdskrivaren fortsätter. Rykten har förekommit om att skjuta fram det obligatoriska införandedatumet men vi vill förtydliga att det fortfarande är den 15 juni 2019 som är aktuellt.

Anledningen till en eventuell uppskjutning är att det har varit vissa tveksamheter kring kompabilitets- och typgodkännandeprocesserna för de olika färdskrivartillverkarna. Vissa länder har problem med att utfärda nya verkstadskort vilka behövs för att kunna kalibrera och aktivera den nya smarta färdskrivaren.

I Sverige kan verkstadskorten börja produceras om cirka 14 dagar. Efter det beräknas leveranstiden vara ungefär 1 vecka. Transportstyrelsen tar redan nu emot beställningar från verkstäder på nya verkstadskort.

Det finns idag ett företag som är ackrediterat för den smarta färdskrivaren. Detta företag har två driftställen, ett i Stockholm och ett i Sundsvall.

Vi vill uppmana våra medlemmar att noga kontrollera att lastbilar som levereras den 15 juni eller senare verkligen har den nya färdskrivartypen. Gör en utskrift från färdskrivaren så ser ni vilken modell av färdskrivare som är installerad. 
Det är straffbart att använda fel färdskrivare i fordon. Från och med den 15 juni 2019 träder nya bestämmelser ikraft kring vilken färdskrivare som ska installeras i nyregistrerade fordon. Vilket som är rätt färdskrivare i nyregistrerade fordon, från och med den 15 Juni 2019, bestäms av när ett fordon registreras för första gången i en medlemsstat. Har fordonet registrerats den 14 juni 2019 eller tidigare, så får man använda dagens digitala färdskrivare. Registreras fordonet för första gången den 15 juni 2019 eller senare, så ska det vara den nya smarta färdskrivaren som ska vara monterad och användas.

Denna uppmaning gör vi eftersom vi ser en risk med fordonsleveranser med mer avancerade påbyggnader som redan nu är under produktion. När de levereras som chassi från lastbilsfabriken finns det redan en färdskrivare monterad i hytten. Det viktiga är nu att om leveransdatumet är den 15 juni eller senare, så måste det sitta en smart färdskrivare i dessa fordon. Men det får redan innan detta datum finnas monterat smarta färdskrivare i fordon. Men det behövs nya verkstadskort för att kunna aktivera och kalibrera dessa färdskrivare.

Vi har tidigare publicerat frågor och svar om den nya smarta färdskrivaren. Vill ni veta mer så läs gärna detta.