header färdskrivare

Nya smarta färdskrivaren - Frågor och Svar

Publicerad 2019-01-31 / 11:49 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

1.    När kommer den nya smarta färdskrivaren?  
De nya färdskrivarna blir obligatoriska i fordon som registreras den 15 juni 2019 och senare. Ett fordon är registrerat då det för första gången fått ett registreringsnummer i en medlemsstat.

2.    Varför tar man fram en ny smart färdskrivare? 
Den nya färdskrivaren innehåller fler säkerhetssystem mot manipulation och bättre kryptering av uppgifterna som skapas i den. Vidare ska nya typgodkända plomberingar användas vid elektriska anslutningar. 

3.    Vilka är de största förändringarna? 
Bättre säkerhet i hela ”färdskrivarsystemet” från sensor till fordonsenhet. 

4.    Vad innebär distansavläsningen för kontrollanter?
Det nya systemet med distansavläsning innebär att vissa uppgifter i färdskrivaren ska kunna läsas av utan att fordonet stoppas. Kontrollanterna kan då koncentrera sig på fordon med misstänkt manipulation eller fusk med förarkort och låta övriga fordon passera.

5.    Måste jag byta ut min nuvarande färdskrivare?  
I den tekniska specifikationen för den smarta färdskrivaren finns en text om att de äldre digitala färdskrivarna får användas till slutet av deras livscykel för inrikestransporter. För internationella transporter gäller i stället att fordonen ska vara utrustade med den nya smarta färdskrivaren senast 12 år efter att de blivit obligatoriska. 

6.    Vilka förändringar innebär det för mig som åkeriägare? 
Den nya smarta färdskrivaren innebär inga större skillnader för åkeriägare. Det kan möjligtvis bli så att besiktningen av den smarta färdskrivaren kommer att ta några minuter längre på grund av att de nya systemen för satellitpositionering och distansavläsning ska kontrolleras. 

Även de nuvarande företagskorten kommer att fungera under sin kvarvarande giltighetstid, och kommer därför att fungera även i den nya smarta färdskrivaren. Sedan kommer de nya företagskorten att fungera i både den nya Smarta färdskrivaren och i den nuvarande digitala färdskrivaren.

7.    Blir det några förändringar gällande handhavandet för mina chaufförer? 
Nej det blir det inte. Även start- och slutland måste registreras på samma sätt som idag. Visserligen registrerar den nya smarta färdskrivaren positionen när förarkortet sätts i och när förarkortet tas ut, men det innebär inte att en automatisk registrering av start- eller slutland sker. 

De förarkort som redan finns kommer under sin giltighetstid att fungera även i den nya smarta färdskrivaren. 

8.    Ökar användarvänligheten? 
Nej, men färdskrivartillverkarna gör vad de kan för att färdskrivarna ska vara så användarvänliga som möjligt. Och det är ju redan idag stor skillnad jämfört med färdskrivarna från 2006.

9.    Kommer även den nya färdskrivaren att behöva besiktigas vartannat år? 
Besiktningsreglerna ändras inte, så det är fortfarande vart annat år som gäller.

10.    Kommer det att behövas nya förarkort? 
Nej, de nuvarande förarkorten fortsätter att fungera enligt sin giltighetstid både i den äldre generationens digitala färdskrivare och i den nya smarta färdskrivaren.

11.    Kommer man att kunna använda nuvarande kopieringsutrustning?  
Ja, samma hårdvara kan användas men för de flesta kopieringsutrusningar kommer en programvaruuppdatering att behövas om man ska börja använda en ny smart färdskrivare. Detta för att kunna kopiera den typen av filer som den nya smarta färdskrivaren skapar. Här rekommenderar vi att man kontrollerar med den man köpt kopieringsutrustningen av. 

12.    Kommer kopiering av data att fungera på samma sätt som idag?   
Ja, själva handhavandet kommer att fungera på samma sätt. 

13.    Har man i den nya smarta färdskrivaren lyckats programmera in en tvingande del eller liknande som varnar om föraren riskerar ”glömma” manuell inmatning? Alltså ospecificerad tid?
Nej. Det är en hårt styrd teknisk specifikation som talar om vad som måste registreras manuellt. Föraren måste även fortsättningsvis ta ansvar för att det inte blir något glapp i den redovisade tiden.

14.    Kommer även den nya smarta färdskrivaren att jobba med minutupplösning? Alltså går det att flytta bilen i 29 sekunder och sedan ha rast i 31 sekunder utan att få körtid registrerad?
Den smarta färdskrivaren kommer att arbete med minutupplösning på samma sätt som de allra senaste digitala färdskrivarna.

15.    Hur ser den fortsatta utvecklingen av färdskrivaren ut?
Det har nyligen framförts förslag inom EU-parlamentet och Rådet om att snarast ta fram ytterligare en ny teknisk specifikation för en nästa version av smart färdskrivare. Denna skulle kunna innehålla ännu fler funktioner för att även kunna kontrollera efterlevnaden av till exempel cabotagebestämmelser då det föreslås att gränspassager automatiskt ska kunna registreras. Detta kan inte den färdskrivare som blir obligatorisk den 15 juni i år automatiskt registrera. 

Det har också talats om att det ska bli obligatoriskt att vid internationella transporter använda den allra senaste versionen av smart färdskrivare som innehåller de utökade funktionerna, och använda den redan efter 5 år vid internationella transporter även i äldre fordon. Detta skulle i så fall innebära att man måste byta ut färdskrivaren. Men när detta skrivs är inget beslutat om att ens ta fram en ytterligare ny version.