Nya regler för korta dragbilar från december 2022

Publicerad 2022-11-02 / 06:00 av Charlotta.Nilsson i Vinterväghållning

För att öka säkerheten och framkomligheten på svenska vägar 1 december-31 mars har regeringen beslutat om nya viktregler för tvåaxliga lastbilar med släpfordon och för tvåaxliga dragbilar med påhängsvagn, till exempel linkekipage eller EUtrailer.

De senaste åren har det skett flera allvarliga olyckor där korta dragbilar med släp varit inblandade. Därför skärper regeringen reglerna inför vintern för att öka säkerheten för alla som är ute på vägarna.

Reglerna gäller alla tunga tvåaxliga lastbilar med en eller flera tillkopplade släpvagnar och tvåaxliga dragbilar med en eller flera påhängsvagnar. Syftet är att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten genom att drivaxeln på tvåaxlade lastbilar och dragbilar under perioden 1 december till 31 mars ska ha ett tillräckligt axeltryck mot vägbanan eller genom ett visst viktförhållande mellan dragfordon och tillkopplade släpfordon.

Förslaget om nya regler anmäldes till EU-kommissionen i maj 2022 och regeringen har därefter fattat beslut om att de nya förordningarna ska börja gälla den 1 december 2022.

Trafikförordning 1998:1276
4 kap
18 b §    /Träder i kraft I:2022-12-01/ För en tung lastbil med två axlar, varav en är drivande, till vilken det kopplats ett eller flera släpfordon, gäller vid färd på väg den 1 december-31 mars att
   1. minst 25 procent av fordonstågets sammanlagda bruttovikt ska belasta den drivande axeln, eller
   2. den sammanlagda bruttovikten av de tillkopplade släpfordonen inte ska överskrida lastbilens bruttovikt med mer än 1,5 gånger. Förordning (2022:1412).

Läs mer