Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Publicerad 2022-07-01 / 08:11 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Ändringarna i LAS träder i kraft den 30 juni med de flesta börja tillämpas först den 1 oktober. För reglerna om allmän visstidsanställning som ändras till särskild visstidsanställning finns dock lite att beakta. 

Riksdagen beslutade den 8 juni om de ändringar i LAS som tidigare lagts fram av regeringen Länk till tidigare artikel Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt, se länk nedan. Även om ändringarna träder i kraft den 30 juni ska de flesta börja tillämpas först den 1 oktober. Vi vill dock redan nu särskilt uppmärksamma reglerna om allmän visstidsanställning som från den 1 oktober får namnet särskild visstidsanställning. Det som är lite speciellt med denna ändring är att den omfattar tid i visstidsanställningar som ingåtts även före den 1 oktober. Vid bedömningen av om en särskild visstidsanställning har övergått till en tillsvidareanställning ska även tidigare anställningstid i allmän visstidsanställning få beaktas när det gäller tid i allmän visstidsanställning från och med den 1 mars 2022, det vill säga avtal om allmänna visstidsanställningar som ingåtts från den 1 mars 2022 kommer att tillgodoräknas i tiden för särskild visstidsanställning.

För Transportavtalets del finns dock en kollektivavtalad variant av anställningsformen allmän visstidsanställning som inte påverkas av ändringen i lagen. För mer information om detta hänvisar vi i första hand till Transportföretagen.

Något som inte fått så stor uppmärksamhet är också genomförandet av arbetsvillkorsdirektivet som trädde i kraft den 29 juni. Kort kan ändringarna beskrivas som en åtstramning i arbetsgivarens informationsskyldighet till arbetstagaren om arbetsgivarens namn och adress, anställningsvillkor, anställningsform, lön, arbetstid, övertid-/mertidsarbete och annan för anställningen viktig information. För mer information om detta, se Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet - Regeringen.se