header Fair Transport 2.0

Nu utvecklar vi Fair Transport

Publicerad 2018-11-21 / 07:44 av Charlotta.Nilsson i Fair Transport

Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen utvecklar Fair Transport – ett initiativ för hållbara affärer och en hållbar transportbransch. Lanseringen kommer att ske under första kvartalet 2019. 

Det är nu hög tid att Fair Transport förädlas till att hålla vad det lovar och blir ett åtagande som tål att synas i sömmarna. Vi tar Fair Transport vidare till ett rejält åtagande för ansvarstagande och hållbarhet, och vi gör det tillsammans med Transportföretagen.

Som ett stöd för hållbara affärer kommer Fair Transport att kunna utgöra en grund för åtgärder inom ansvarstagande, klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Möjliga och uppnådda förändringar redovisas transparent och det blir enkelt att se att åkerier lever upp till både lagkrav och mervärden. 

Utbudet i dagens matbutik ser helt annorlunda ut idag jämfört med för några år sedan. Idag handlar vi helst hållbara produkter och vi betalar gärna den lite dyrare prislapp som dessa ofta har. Inom transportsektorn ser det än så länge annorlunda ut. Allt för många transportköp sker enbart utifrån lägsta pris. Lägsta pris är inte hållbart. Genom Fair Transport hoppas vi hjälpa alla transportköpare att välja rätt transport, en hållbar transport.

Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen har tillsammans beslutat att vidareutveckla Fair Transport. Med Fair Transport ska transportköpare få hjälp att välja rätt åkeriföretag, och de seriösa, ansvarstagande företagen stärks. 

Fakta om Fair Transport 
Fair Transport blir till våren 2019 en digital mötesplats för hållbara affärer. Det är en vidareutveckling av det värdegrundsarbete Sveriges Åkeriföretag bedrivit sedan 2012. Syftet är att stärka seriösa svenska åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens och driva på för en hållbar utveckling inom transportsektorn. En hållbar utveckling av transportsektorn förutsätter hållbara affärer.

Läs gärna DI-bilagan om Fair Transport som vi släppt tillsammans med Transportföretagen.