Nätverket Bygg- och anläggning

Nätverket Bygg- och anläggning

Publicerad 2021-01-14 / 14:22 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Bygg- och anläggningsåkerier utgör den största delen av Sveriges Åkeriföretags medlemsföretag vilket gör att de frågor som nätverk driver får stor påverkan. Aktuellt just nu är myndighetsgemensamma miljökrav och digital redovisning av dessa samt förbättringar i vägunderhåll och dess upphandlingar.

Bygg- och anläggningstransporter är bland annat ballast- och schakttransporter, kranbilstjänster, maskintransporter, betongtransporter. Även drift- och underhåll åt bland annat kommuner och Trafikverket räknas hit, cirka 1 500 företag sköter snöröjning och halkbekämpning. Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner. 
Nätverkets uppgift är att påverka regelverk och vara en naturlig partner för myndigheter och beslutsfattare. Styrgruppen på sju personer har bred förankring med stor kunskap och representerar hela Sverige från norr till söder. 

Nätverket ingår i Beast (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) och här vill vi se att myndigheter ställer gemensamma miljökrav så man kan miljöredovisa digitalt genom befintlig branschstandard. Bygg- och anläggningsbranschen arbetar med att digitalisera sin försörjningskedja och här är åkerierna en viktig part och vikten att kunna rapportera sina uppdrag enhetligt oavsett kund är stor. 

Utveckling av upphandling av vägunderhåll, vad gäller krav, kvalitet och uppföljning är ständigt aktuellt. Just nu samverkar vi med bland annat Trafikverket för att lyfta åkeriernas synpunkter. Vi vill se en ökad satsning på vinterväghållning och anser att detta ska ses som en akut åtgärd som upphandlas separat.

Läs mer om nätverket Bygg- och anläggning. 
 

Peter Svensson

Ansvarig för nätverket Bygg- och anläggning.
Teknik och infrastruktur
010-510 54 08
peter.svensson@akeri.se

dd