Möt vår expert på Kör- och vilotider

Möt vår expert på Kör- och vilotider

Publicerad 2023-04-03 / 13:29 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Anders Falk är vår branschexpert på kör- och vilotider. Han har lång erfarenhet och stöttar många av våra medlemsföretag i alla frågeställningar som rör KoV. Anders arbetar även med vår tjänst SÅ Analys där vi hjälper företag med uppföljning av data och dokumentation, sammanställning av material och rådgivning kopplat till kör- och vilotider. Förutom sin expertroll driver Anders vårt nätverk Lantbrukstransporter och sitter på bred erfarenhet kring åkerinäringens branschfrågor.

Webbinarie om Kör- och vilotider den 28 april 2023
I detta webbinarium delar Anders med sig av viktiga tips, strategier och rutiner att arbeta efter när det gäller kör- och vilotider, både i dagligt arbete och förebyggande för att undvika onödiga sanktionsavgifter. Till inbjudan. 

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider
Missa inte våra juristers podd går på djupet i juridiska aspekter av olika typer av regelverk och avtal. I hela 6 avsnitt pratar de om Kör- och vilotider. Till poddavsnitten.

 

Aktuella frågor om Kör- och vilotider:

Fråga
Vad menas med Smart färdskrivare version 2?
Svar

Från 21 augusti 2023 ska alla fordon som registreras var försedda med en Smart färdskrivare version 2 och senast 21 augusti 2024 ska alla fordon som används internationellt ha bytt ut färdskrivaren till Smart version 2. Har fordonet haft en Smart färdskrivare av version 1 monterad, har man ytterligare ett år på sig fram till 21 augusti 2025 att montera Smart färdskrivare version 2.

Smart färdskrivare version 2 har nya funktioner för att automatiskt spara positioner vid gränspassage och för att spara registrering av plats för lastning och lossning. Den ska även kunna lagra uppgifter om det är gods eller passagerartrafik som utförs. Vidare ska färdskrivaren vara möjlig att fjärravläsa avseende vissa uppgifter från färdskrivaren, av vägkontrollpersonal. 
 

Fråga
Hur registrerar man s.k. blandad körning i färdskrivaren?
Svar

Alla aktiviteter som har varit sedan den senast avslutade dygns- eller veckovilan ska redovisas fullt ut i färdskrivaren, om man någon gång under 24-timmarsperioden använder sig av ett fordon som omfattas av krav på färdskrivare. Det innebär krav på manuell inmatning av aktiviteter i färdskrivaren när man sätter i förarkortet i en färdskrivare. Undantagen körning ska redovisas som annat arbete. Även raster och perioder av tillgänglighet måste registreras, så att inga luckor uppstår under den dagliga arbetsperioden.

Om undantagen körning sker efter den körning som omfattas av krav på färdskrivare, så ska den manuella registreringen göras vid nästa tillfälle som förarkort används i färdskrivaren. Tänk på att registreringen av slutland ska ske efter den sist registrerade aktivitetens slut.

Undantagen körning med kort i färdskrivaren kan ske i s.k. OUT-läge (dock ej lagkrav på att använda OUT).

Fråga
Kan man få böter för fortkörning baserat på uppgifter som hämtas från färdskrivarens sparade hastighetsuppgifter?
Svar

Ja, man kan få böter. Färdskrivaren har en tolerans mot felvisning av hastighet på +/- 6 km/h som måste dras bort från färdskrivarens registrerade hastighet. Fortkörningen måste kunna knytas till den tillåtna hastigheten för vägsträckan där fordonet befunnit sig. I Sverige gäller fri bevisprövning i domstol, därför har båda parter rätt åberopa den bevisning man kan få fram.

Fråga
Måste man använda färdskrivare vid privat körning?
Svar

Det finns några få möjligheter att få köra ett fordon som omfattas av krav på färdskrivare utan att använda förarkort vid privat körning. Det är tillåtet att köra färdskrivarpliktigt fordon utan isatt förarkort vid körning med ett fordon/fordonsekipage som ha en totalvikt som understiger 7,5 ton om man kör privat eller i hobbyverksamhet. Samma gäller vid persontransport med färre än 17 sittplatser.

Även fordon oavsett totalvikt som omfattas av reglerna om veteranfordon (fordon äldre än 30 år) får köras utan färdskrivare eller om färdskrivare finns, utan isatt förarkort om transporten inte sker i yrkesmässig trafik.
 

Fråga
När ska man använda färdskrivarens markering för färja/tåg?
Svar

Om man önskar använda sig av de förmånligare regler för dygnsvila som tillåts när man befinner sig på en färja eller ett tåg, så måste en markering ske i färdskrivaren genom en registrering av färja/tåg. Använder man inte denna registrering så tillämpas i stället de ordinarie reglerna för dygnsvila om 11 resp. 9 timmars dygnsvila (beroende på möjligheten till reducerad dygnsvila).

Används färjeregeln så får man avbryta dygnsvilan för andra aktiviteter vid 2 tillfällen, för att köra på och av färjan. Den sammanlagda tiden för andra aktiviteter än vila får uppgå till högst 1 timme.

Efter införandet av mobilitetspaketet har användningen av färjeknappen blivit reglerad i EU:s förordning 165/2014/EU. Kravet är att man under den tidsperiod som förflyter när man tar vilan på färja eller tåg använder färja/tåg-markeringen vid minst ett tillfälle.
 

Anders Falk

Prata med mig om Kör- och vilotider
Analytiker SÅ Analys, nätverksansvarig för lantbruk- och djurtransporter
010-510 54 36
anders.falk@akeri.se

dd