Bild mobiltelefon

Lägg på luren

Publicerad 2024-05-30 / 08:57 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vi fortsätter varna om risken med oseriösa telefonförsäljare. Var aktsam och legitimera dig aldrig via mobilt bankID och klicka inte på någon länk som skickas ut. 

Våra jurister märker fortsatt av problem med oseriösa telefonförsäljare. I korthet innebär det att en uppringande telefonförsäljare genom ett vilseledande förfarande får en företrädare för ett åkeri att elektroniskt signera ett avtal som företrädaren för åkeriet aldrig blivit uppmärksammad på eller blivit informerad om är det som därmed signeras. 

Samtalen har oftast inte handlat om något nytt avtal och innehåller ingen eller mycket otydlig information om vem avsändaren egentligen är, att det gäller ett nytt abonnemang med lång bindningstid eller att det rör sig om ett helt annat nät. Ett sådant avtal strider mot Avtalslagens regler om hur ett avtal ingås och vilseledande är en ogiltighetsgrund enligt Avtalslagen.

Var uppmärksam när du blir uppringd av någon som påstår sig ringa från eller på uppdrag av ditt befintliga telefonföretag och legitimera dig aldrig via Bankid och tryck aldrig på någon länk i mobilen oavsett om uppringaren hävdar att det enbart är för att tex logga in i en kundportal, avsluta vilande abonnemang eller för att godkänna samlingsfaktura. 

Förutom att bestrida det påstådda avtalet samt lämna information till Svensk handel via varningslistan@svenskhandel.se rekommenderas också att göra Post- och telestyrelsen (PTS) uppmärksamma i de fall telefonföretaget misstänks agera i strid mot Lag om elektronisk kommunikation såsom exempelvis brister i avtalsinformation eller hantering av nummerportabilitet Frågor PTS hanterar | PTS