Kameraövervakning – vad är det som gäller?

Publicerad 2021-09-01 / 07:33 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Sedan 2018 behöver du inte söka tillstånd för att kamerabevaka till exempel ett lager eller en terminal. Men det finns ändå en hel del att tänka på för att undvika risk för böter. Sandra Popovic, jurist på Sveriges Åkeriföretag, hjälper till att reda ut vad som gäller.

Det kan finnas olika skäl bakom valet att sätta upp en kamera, som att bevaka en terminal eller ett lager där det finns stöldbegärligt gods. Men det är viktigt att känna till vilka regler som gäller eftersom olaglig kamerabevakning kan leda till höga sanktionsavgifter, säger Sandra Popovic som tillsammans med sina kollegor på SÅ Juridik stöter på en hel del funderingar i frågan.
Sandra berättar att lagen om kamerabevakning uppdaterades 2018. Den största förändringen var att kravet på tillstånd togs bort för många verksamheter, men det ska inte tolkas som att man kan sätta upp en kamera hur som helst, påpekar hon.
– Om du har en kamera uppsatt eller planerar att sätta upp en så är det viktigt att se till att du följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och till att börja med säkerställer den lagliga grunden för det. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som tidigare hette Dataskyddsinspektionen, ansvarar för att lagen följs och det blir allt vanligare att de gör tillsyn och utfärdar sanktionsavgifter. Om du inte har laglig grund för din kamera, eller i övrigt inte följer de relativt hårda kraven på hur kamerabevakningen får utföras, kan du få böter.

Den lagliga grund man behöver basera sin kameraövervakning på kallas för intresseavvägning. Det innebär att intresset av att få kamerabevaka ett område måste väga tyngre än en enskild persons rätt att inte bli kamerabevakad.
– Där kan det uppstå utmaningar i bedömningen av vilket intresse som väger tyngst. Det ska till exempel gå att bevisa att det som bevakas är stöldbegärligt eller att det varit upprepade problem med brottslighet på platsen, säger Sandra Popovic och fortsätter:
– Beroende på omfattningen och vilka som träffas av kamerabevakningen kan du behöva göra en konsekvensbedömning och väga skälen för att sätta upp en kamera emot de kamerabevakades rätt till integritet. Här kan man vända sig till oss på SÅ Juridik för att få vägledning både i hur man gör en sådan konsekvensbedömning och hur man dokumenterar den.

Är de som påverkas av kamerabevakningen anställda ska du också förhandla med facket om kamerabevakning på arbetsplatser. En annan viktig aspekt är att skydda det inspelade materialet så att inga obehöriga får del av det.
– Det kan till exempel handla om att radera det inspelade materialet efter en viss tid, om det inte begåtts något brott, samt att de som fått i uppdrag att hantera materialet belagts med tystnadsplikt.

Att tydligt informera med skyltar om att en plats är kameraövervakad är också ett lagkrav. Likaså att det inspelade materialet används för rätt ändamål.
– Om du till exempel sagt att du kamerabevakar för att förhindra brott så går det inte att använda materialet för att kontrollera att en anställd kommer i tid till jobbet, säger Sandra.

Viktigt med konsekvensbedömning
Företag som vill kamerabevaka måste följa reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och Kamerabevakningslagen. Kamerabevakningslagen uppdaterades 2018. Då togs kravet på tillstånd bort för många verksamheter och ansvaret för tillsyn överfördes från länsstyrelserna till dåvarande Datainspektionen som sedan januari 2021 heter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det finns vissa sällsynta fall där ett åkeri utför tjänster som faller inom begreppet allmänt intresse, där det kan krävas tillstånd från IMY.

Tänk på det här om du vill sätta upp en kamera:
•    Säkerställ den lagliga grunden
•    Gör en konsekvensbedömning
•    Förhandla med facket
•    Informera med skyltar

Branschens Manual - GDPR uppförandekod
Uppförandekoden är tänkt som ett verktyg och ett stöd i våra medlemsföretags arbete med GDPR och besvarar GDPR-relaterade frågor som relaterar till vad som är unikt för vår bransch. Exempelvis finns kapitel om färdskrivardata, behörighetskontroller, kameraövervakning och nykterhetskontroller. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag hittar ni manualen här. 

Källa: Svensk Åkeritidning


 

Aktuellt från SÅ Juridik

2022-06-01
Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Arbetet med att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) har pågått under flera år och processen är i sitt slutskede. Riksdagen beslutade om ändringarna den 8 juni 2022. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

2022-05-24
Nytt poddavsnitt - GDPR

Missa inte vårt senaste poddavsnitt där vi pratar exklusivt om GDPR.

2022-05-10
Våra jurister finns där för dig

Du vet väl att du som medlem har gratis rådgivning med våra jurister. Ett samtal som kan löna sig i längden. 

2022-03-10
Enskild firma eller Aktiebolag

Går du i tankar på att ombilda din Enskilda firma till ett Aktiebolag? Eller vill du veta mer om vad det kan innebära för just dig?

2021-12-09
De allmänna villkoren SLAM är uppdaterade

Nu har äntligen våra villkor SLAM uppdaterats! Utöver en allmän modernisering, förtydliganden och uppdaterade hänvisningar till lag finns ett antal nyheter i de nya villkoren SLAM 21.

2021-10-27
Brådskande nyhet om Lastbilskartell

Medlemsartikel: Brådskande information för alla som deltar i tyska processer med Financialright. 

2021-10-06
GPS-positionering

Då mycket i dagens samhälle innebär att vi ständigt är uppkopplade så innebär det också att vi ständigt är bevakade. Kameror, GPS:er, färdskrivare mm lämnar digitala spår efter oss. Sådana spår är i de flesta fall också att klassa som en personuppgift vilket innebär att GDPR blir tillämplig.

2021-09-01
Kameraövervakning – vad är det som gäller?

Sedan 2018 behöver du inte söka tillstånd för att kamerabevaka till exempel ett lager eller en terminal. Men det finns ändå en hel del att tänka på för att undvika risk för böter. Sandra Popovic, jurist på Sveriges Åkeriföretag, hjälper till att reda ut vad som gäller.

2021-06-18
Nytt poddavsnitt - Kör- och vilotider, del 2

Nu släpps del två av poddavsnitten kring kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis.

2021-06-15
Brådskande och viktigt om lastbilskartellen

Alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag som tidigare anmält sig till de tyska processerna under namnet Financialright kommer idag, den 15 juni, att få mail från juristerna i Tyskland.