Information kring Index med hänsyn till tillfälligt reducerad arbetsgivaravgift.

Publicerad 2020-04-14 / 16:29 av jacob.hartman i Corona

SCB tar fram typtransportindex med gruppen T08 som mäter förändringar i kostnader för olika kostnader. Indextalen beräknas månadsvis. De är en sammanvägning av kostnader för däck, diesel, reparationer, förare, värdeminskning, fordonsskatter, ränta, administration och övrigt. Detta publiceras sedan av Sveriges Åkeriföretag.

Riksdagen har, efter att SCB fastställt index för mars, fattat beslut om att retroaktivt sänka arbetsgivaravgifter som debiteras för löner utbetalda under mars 2020. SCB har gett oss följande information om detta:

Hänsyn har inte tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller 1 mars – 30 juni 2020. Indextal för mars kan komma att revideras.

I coronatider påverkas alla och beslut är tagna som påverkar kostnadsutvecklingen och det visar sig i mätningarna av index därför tycker vi det är extra viktigt att man för en dialog med sina kunder om detta och att man reglerar sina avtal efter det att tillfällig reducering återgår till ordinarie. Med dessa extraordinära åtgärder kan man få frågor och ha funderingar kring sitt transportavtal. Har ni frågor kring ert avtal kan ni ta kontakt med SÅ Juridik, juridik@akeri.se eller transportekonomi generellt transportekonomi@akeri.se