Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2024-07-12
Behöver du YKB delkurs 3 eller 4? Nu finns möjlighet att gå ena kursen digitalt

Behöver du YKB delkurs 3 eller 4? Det finns möjlighet att gå ena kursen digitalt i slutet av augusti. Det är fortsatt bara tillåtet att gå max 12 timmar på distans inom aktuell YKB-period. Välkommen att anmäla dig men läs först våra råd här.

2024-07-10
Skogstransportörsträffar på fem orter under hösten

Välkommen till Sveriges Åkeriföretags skogstransportörsträffar som vi genomför på fem orter i landet under hösten: Växjö 27 sept, Lidköping 4 okt, Gävle 25 okt, Bispgården 8 nov och Norsjö 22 nov.

2024-07-09
Mötesplats vinterväghållning på Mittia Park & Gata

Den 16 augusti bjuder Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna in till konferensen Mötesplats vinterväghållning på Mittia Park & Gata i Ljusdal. Under en förmiddag får du som deltagare lyssna på kompetensutvecklande föredrag och de mest aktuella frågorna som rör vinterväghållning.

2024-06-28
Lyckad påverkan i Almedalen

Synliga förbättringar i vinterväghållningen till kommande säsong. Det lovade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på Sveriges Åkeriföretags och Trafikverkets gemensamma seminarie om vinterväghållning under Almedalsveckan. 

2024-06-25
Skattebefrielsen för biogas

I slutet på april fick Sverige ta del de sista inkomna synpunkterna kring den fördjupade granskningen av skattebefrielsen för biogas varpå Sverige yttrat sig. Kommissionen bör nu ha all information som behövs för att fatta ett nytt beslut och ärendet ligger alltså där för fortsatt hantering.

2024-06-19
Medlemsträff i Eskilstuna 26 september

Torsdagen den 26 september är du välkommen till Eskilstuna på medlemsträff där fokus ligger på information runt kör- och vilotider. Anmäl dig redan nu!

2024-06-18
Scania ny samarbetspartner till Sveriges Åkeriföretag i Svenska Truckers 

Realityserien Svenska Truckers är Sveriges Åkeriföretags största kommunikationssatsning någonsin. Serien har bidragit till ökad rekrytering av nya lastbilsförare och till ökad kännedom om den samhällsviktiga åkerinäringen. Nu blir Scania samarbetspartner till Sveriges Åkeriföretag kring Svenska Truckers och vi får följa med in bakom kulisserna och möta människor i serviceverkstäder runt om i landet 

2024-06-17
Läget med handläggningen av dispenser är akut och åtgärd behövs omgående 

De långa handläggningstiderna hos Trafikverket gällande dispenstransporter skapar stora problem för många företag runt om i hela landet. Trafikverket släppte idag sin rapport, Hantering av transportdispenser, som presenterar förslag till förenklingar och effektiviseringar men åtgärder behövs även här och nu.  

2024-06-17
Oklarheter i implementeringen av nya färdskrivaren

Under de närmsta två åren ska den nya smarta färdskrivaren version 2 installeras i alla färdskrivarpliktiga fordon i EU. Men tekniken verkar inte vara helt tillförlitlig. Samtidigt verkar EU-kommissionen vilja vänta och se hur resultatet blir, i stället för att skjuta fram implementeringen. En märklig hållning, menar Sveriges Åkeriföretag i en intervju till Svensk Åkeritidning.

2024-06-17
Sveriges Åkeriföretag i Almedalen

Sveriges Åkeriföretag finns på plats under delar av Almedalsveckan där vi påverkar och lyfter åkerinäringens mest aktuella frågor. I år arrangerar vi bland annat ett eget frukostmöte där vi bjudit in representanter från samtliga politiska partier, ett gemensamt seminarie med Trafikverket kring vinterväghållning och ett gemensamt seminarie med Tågföretagen och Svensk Sjöfart kring transporteffektivitet. Vi arrangerar och deltar även på flera rundabordsamtal under veckan.