Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2022-01-27
Har du frågor om YKB, dispenser och digitala kurser?

Vi får en del frågor om vad som gäller kring YKB, dispenstid, undantag och vad som hänt med våra digitala kurser. Läs det senaste på vår hemsida.

2022-01-26
Är era förares behörigheter giltiga?

Välkommen på ett kort webbinarium där ni får veta hur BKY-tjänsten fungerar. 

2022-01-26
Nya regler om Eurovignette är på gång 

En överenskommelse har ingåtts mellan kommissionen och Europaparlamentets utskott för turism och trafik och syftar till att uppdatera reglerna som definierar de avgifter som EU-medlemsstater kan ta ut av lastbilar.

2022-01-25
Utstationering av förare till och från Sverige

Från och med 2 februari 2022 ska du som är arbetsgivare och utstationerar förare inom vägtransportbranschen i Sverige och EU fylla i och skicka in en utstationeringsdeklaration.

2022-01-24
Transportstölder i Sverige – Årssammanställning 2021

Sammanlagt har det anmälts 1316 transportstölder under 2021, vilket motsvarar 3,6 stölder per dag.

2022-01-24
Mobilitetspaketet - Nya gemensamma regler inom EU

Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.

2022-01-24
Webbinarium - Så hanterar du ökade drivmedelskostnader

Den 9 februari bjuder vi in till ett webbinarium som ger dig fördjupad kunskap om prisutvecklingen på drivmedel och hur du som åkeriföretag kan hantera kostnadsförändringar i dina avtal.  

2022-01-20
Återinför distansutbildning för YKB!

Sveriges Åkeriföretag vill se en fortsatt möjlighet till distansutbildning för samtliga 35 timmar inom YKB-fortbildning.

2022-01-19
Kollegahjälpen hälsar Volvia välkommen som ny samarbetspartner 

Sedan årsskiftet stärks Kollegahjälpens arbete upp genom att försäkringsbolaget Volvia går in som ny samarbetspartners. 

2022-01-17
Nytt krav om registrering av gränspassager i färdskrivaren

Ett nytt krav om att förare manuellt ska registrera gränspassager i färdskrivaren träder ikraft den 2 februari i år. Kravet påverkar inte själva kör- och vilotidsbestämmelserna som sådana, utan är endast en följd av Mobilitetspaketet och de nya bestämmelserna om speciella utstationeringsregler för förare.