Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2022-06-22
Branschen tar ansvar mot brott på vägarna genom Vägsamverkan

För att förebygga brottslighet och öka trygghet och trivsel längs vägarna har Sveriges Åkeriföretag, Larmtjänst och Polisen startat Vägsamverkan.

2022-06-21
Ansvarslöst uttalande av justitieministern kring dieselstölder

Justitieminister Morgan Johanssons uttalande om dieselstölder, där han säger att de utsatta företagen tjänar ju en hel del pengar och måste ta eget ansvar för att skydda sin egendom, är under all kritik och visar tydligt hur lite kunskap han har om åkerinäringen.

2022-06-15
Grattis till studenten!

Vi på Sveriges Åkeriföretag vill gratulera alla våra stipendiater och välkomna er till åkerinäringen. Ni behövs och är nu en avgörande del för att hålla igång stora delar av vårt samhälle.

2022-06-15
Save the Date för LBC- och åkeridagen

Den 26-27 oktober 2022 genomför vi LBC-och åkeridagen. Denna gång ses vi fysiskt i centrala Stockholm för en lunch- till lunchkonferens.  

2022-06-15
Utred krav och examinering av nya vägtransportledare

Sveriges Åkeriföretag har lämnat in en hemställan till Transportstyrelsen där vi uppmanar till ändringar i TSFS 2010:139 med föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare. Vi anser även att Transportstyrelsen behöver göra en översyn av regler för utbildning av vägtransportledare.

2022-06-13
Välkomna till branschen

Ett stort grattis säger vi till Uddevalla och Östrabo Yrkesklass FTTP19B som tog hem Sveriges Åkeriföretags pris i kunskapsprovet i Västra Götaland. 

2022-06-10
Är du vår nya medarbetare?

Nu söker vi två branschföreträdare för Sveriges Åkeriföretag. En i region Öst, som består av Östergötland, Södermanland och Örebro län samt en branschföreträdare till Uppsala. 

2022-06-02
Lättare att få yrkeskompetensbevis i rätt tid

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

2022-06-01
Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Arbetet med att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) har pågått under flera år och processen är i sitt slutskede. Riksdagen beslutade om ändringarna den 8 juni 2022. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

2022-05-25
Många YKB-intyg förfaller under 2022 – när går ditt intyg ut?

Ha framförhållning kring YKB och planera så att alla blir klara i tid! Genom tidsdispensen som getts för en mängd YKB-intyg har många kunnat luta sig tillbaka - men snart behöver kurserna vara förnyade.