Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2020-08-11
Anteckningsskyldighet för transportörer av farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckningsskyldighet för farligt avfall.

2020-07-03
Det bjuds in till digitala årsmöten

Vi ställer om - årsmöten genomförs digitalt. Kolla in de aktuella inbjudningarna.

2020-07-03
Mobilitetspaket antaget: avgörande steg för att säkerställa lika villkor och rättvisa transporter för åkeriföretag i Europa.

De i Bryssel samlokaliserade organisationerna FNTR (Frankrike), BGL (Tyskland) och NLA (Norden) välkomnar varmt den nya lagstiftningen som nu har beslutats och ser fram emot att säkerställa ett snabbt genomförande.

2020-07-02
Förenklingar föreslås kring kör- och vilotidsreglerna

Transportstyrelsen ska vara råd- och vägledande, kortare förflyttningar ska tillåtas och införande av en varningsprocess i sanktionssystemet. Detta är några av de förändringar som Tillväxtverket föreslår kring kör- och vilotidsreglerna.

2020-07-01
Ny viktdeklaration för containrar och växelflak förvirrar

Den 15 juni trädde nya bestämmelser om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak i kraft. Syftet är att fördela ansvar och förebygga risken för att fordon och fordonskombinationer har överlastats. 

2020-06-29
Asfaltgäng tar över på Instagram

Den här veckan kommer Stefan Sjögren i Tvärålund att ta över tillsammans med sitt asfaltgäng - missa inte det!

2020-06-26
Nytt förmånsavtal med StjärnaFyrkant

Nu kan vi erbjuda våra medlemmar ett nytt förmånsavtal inom kommunikations- och säkerhetsområdet då vi skrivit avtal med StjärnaFyrkant.

2020-06-25
Eget på väg – Nu som lärarledd distansutbildning

NYHET! Vi introducerar nu en ny form av vår uppskattade Eget på väg-kurs för blivande trafikansvariga – som lärarledd distansutbildning. 

2020-06-25
Har även beläggningskurvan plattat ut?

I april hade hälften av medlemmarna som svarade på vår enkät en oförändrad beläggning. Nu tio veckor senare har det ökat med lika många procent, 60 procent har nu en oförändrad volym. Har kurvan för orderingången börjat gå tillbaka mot en normal nivå. 

2020-06-23
Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Från den 7 juni 2020 kan elektroniska fraktsedlar användas istället för fraktsedlar i pappersform vid både internationella vägtransporter och inrikes vägtransporter. Detta efter två lagändringar som beslutats av riksdagen.