Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2023-09-22
Inbjudan till höstmöten om effektiva transporter i Spånga och Halmstad

Vi arrangerar två träffar i höst om effektiva transporter i Spånga och Halmstad. Fokus är information till företag som utför transporter inom bygg- och anläggning, dispenstransporter, vägtransportledning och bärgning. 

2023-09-21
Nya tekniska krav publicerade för fordonståg med längd över 25,25 meter

Nya tekniska krav på lastbilskombinationer som är längre än 25,25 meter och maximalt 34,5 meter långa har nu beslutats och publicerats av Transportstyrelsen.

2023-09-20
Webbinarium: Förbered er för EU:s kommande krav på hållbarhetsrapportering

Det är hög tid att börja förbereda sig inför EU:s stärkta krav på hållbarhetsrapportering. Hur påverkar de nya kraven åkerinäringen? 

2023-09-20
Boka in i kalendern: Renhållarträffen 8-9 februari 2024

Renhållaträffen är tillbaka. Notera den 8-9 februari 2024 i kalendrarna redan nu!

2023-09-19
Temadag med Toveks Lastbilar i Lidköping 28 oktober

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg anordnar en temadag tillsammans med Toveks Lastbilar AB i Lidköping den 28 oktober. 

2023-09-18
Medlemskampanj hos Swedol

I september får medlemmar med konto hos Swedol ta del av flera fina kampanjpriser.

2023-09-14
Nya uppdateringar i digitala Åkerihandboken

Den digitala Åkerihandboken uppdateras löpande på vår hemsida och i appen Sveriges Åkeriföretag. Sedan boken trycktes i november 2022 har nya lönenivåer för utlandsavtalet nu publicerats. De är nu justerade i den digitala versionen, se kapitel Arbetsgivarfrågor. 

2023-09-08
Talk Show på Skåne Truck Show

På lördag är det premiär för ”Talk Show på Skåne Truck Show”; en serie seminarier i heta ämnen som berör åkeribranschen. Sveriges Åkeriföretag håller i trådarna.

2023-09-08
Sveriges Åkeriföretag kommenterar sänkt bränsleskatt och aviserade klimatåtgärder 

Eftersom åkerinäringen inte använder bensin som drivmedel i någon betydande omfattning är det sänkningen av skatten på diesel som är relevant. Här kan vi konstatera att det rör sig om en ganska liten sänkning av kostnaden, 34 öre då företagen inte betalar moms, som kommer att ha en marginell effekt på totalkostnaden för ett åkeri.

2023-09-08
Åkeri- och LBC-dagen den 1-2 november

Den 1-2 november bjuder vi in till Åkeri- och LBC-dagen i centrala Stockholm. Vi välkomnar särskilt er som har en ledande befattning inom ett åkeri eller en lastbilscentral.