Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2023-03-30
Platser kvar på Tanktransportdagen 19-20 april

Det finns några platser kvar på Tanktransportdagen 19-20 april för den som vill delta. Vi har drygt 60 anmälda och ett späckat konferensprogram.

2023-03-30
Succén Svenska Truckers lockar nya förare till åkerinäringen

Efter snart sju säsonger av TV-serien Svenska Truckers strömmar allt fler unga tjejer till en bransch med framtiden för sig. Studenterna får jobb direkt efter examen och framtiden ser ljus ut i ett yrke där du kan ha hela Sverige som arbetsplats. 

2023-03-29
Visma Draftit - nytt förmånsavtal

Behöver du dokument, mallar och avtal för era aktiviteter och händelser? Vill du vara trygg i att ni följer gällande regelverk och standarder? Genom Visma Draftits produkt Handling får du som medlem i Sveriges Åkeriföretag bra rabatter på dokument mallar och juridiska avtal. 

2023-03-29
Anmäl dig senast fredag till Sveriges Åkeriföretags årsmöte 5 maj

Fler än någonsin har anmält sig till årsmötet i år. Det finns fortfarande platser kvar men nu på fredag stänger vi anmälan! 

2023-03-23
400 hållbara anledningar att fira med Fair Transport

Hållbarhetscertifieringen för godstransporter på väg, Fair Transport, har nu tangerat 400 certifierade åkeriföretag vilket är en stor framgång för åkerinäringens arbete med hållbara transporter. LBC Borås var företag nummer 400.

2023-03-21
Webbsändning - Vart är vi på väg i konjunkturen?

Missade du vårt webbinarie - Vart är vi på väg i konjunkturen? Misströsta inte. Du kan se hela webbinariet i efterhand.

2023-03-17
Förlängd möjlighet till stöd för elektrifiering

Det går att söka stöd ända till mars 2026 för den som vill genomföra pilotprojekt inom elektrifiering för tunga fordon. Det står klart efter att regeringen tagit beslut om att förlänga uppdragstiden för pilotstödet.

2023-03-13
Debatt - Värna konkurrenskraften och minska utsläppen

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan. Det finns förutsättningar att nå klimatmålen både nationellt och gentemot EU med en balanserad politik som värnar vår konkurrenskraft samtidigt som den minskar utsläppen. Tillsammans med Fossilfritt Sverige och företrädare för transportbranschen har vi en debattartikel på DI. 

2023-03-13
Påminnelseavgift och förseningsersättning

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

2023-03-08
Distansutbildning - offentlig upphandling av fossilfria transporter

Sveriges Åkeriföretag och BioDriv Öst bjuder in offentliga aktörer till en distansutbildning om offentlig upphandling av fossilfria transporter. Du som är intresserad väljer att delta antingen i mars eller i april. Utbildningen riktar sig till upphandlare och beställare av upphandlingar som innehåller en betydande del transporter.