Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2024-04-23
Medlemslunch i Köping

Sveriges Åkeriföretag Mitts nya branschföreträdare Maria Werpers Dahl bjuder in alla medlemmar till en lunch och samtal kring branschfrågor fredagen den 24 maj i Köping. Även du som är nyfiken på att veta mer om Sveriges Åkeriföretags arbete och kanske bli medlem är välkommen. 

2024-04-23
Mötesplats vinterväghållning på Mittia Park & Gata

Den 16 augusti bjuder Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna in till konferensen Mötesplats vinterväghållning på Mittia Park & Gata i Ljusdal. Under en förmiddag får du som deltagare lyssna på kompetensutvecklande föredrag och de mest aktuella frågorna som rör vinterväghållning.

2024-04-23
Nya öppningar i Lastbilskartellen

Nu finns det en möjlighet för åkeriföretag som ännu inte gått med i skadeståndsprocessen i Lastbilskartellen att göra det. Anmälan behöver komma in senast 31 maj 2024.

2024-04-22
Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon

Från och med den 19 april 2024 gäller nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last – samt nya allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last.

2024-04-16
Säkra infrastrukturen för samhällets transportbehov

Sveriges Åkeriföretag har svarat på inriktningsunderlaget för infrastrukturplanering för perioden 2026-2037. För samhällets transportbehov är en fungerande infrastruktur avgörande och utgör en viktig del i omställningen och för att skapa förutsättningar för ökad transporteffektivitet.

2024-04-12
Vill ni veta mer om Styrelsearbete?

Har ni kommande förändringar på gång i er styrelse, kanske flera nya ledamöter eller önskar ni bara lite uppfräschning i era kunskaper kring styrelsearbetet? 

2024-04-12
Samsyn mellan branscher om behovet av förenklade dispenser

Behovet av att förenkla dispenshantering och korta handläggningstider förenar Sveriges Åkeriföretag och Mobilkranföreningen. Båda branschorganisationerna ser potential till förbättringar för transportdispenser både på kort och lång sikt. 

2024-04-10
SÅ Podden - Asfalt och beläggning

Tillsammans med Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för beläggning på Trafikverket ägnar vi detta poddavsnitt till något så viktigt som asfalt och beläggning. 

2024-04-08
Svenska Truckers fortsätter locka nya lastbilschaufförer och visa upp branschen

Den 15 april är det premiär för den nionde säsongen av TV-serien Svenska Truckers som blivit en publikfavorit på Viaplay och i TV3. Programmet fortsätter i den nya säsongen att lyfta fram svenska lastbilschaufförer för att locka nya förare till yrket.

2024-04-04
Ät frukost tillsammans med oss i Bollnäs 25 april

Kom och träffa oss, ät en god hotellfrukost, resonera kring branschens utmaningar och dela med dig av dina erfarenheter. Vi ses denna gång i Bollnäs den 25 april.