Index SCB Sveriges Åkeriföretag

Index och de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna

Publicerad 2020-04-29 / 16:23 av Charlotta.Nilsson i

SCB fastställer varje månad index som speglar kostnadsutvecklingen inom åkeribranschen. En av de kostnader som SCB mäter är förarkostnaden. När SCB fastställer index följer de en metod som bestämdes när serien började mätas. I korthet innebär den att SCB ska beakta kostnader som exempelvis avtalade löner och arbetsgivaravgifter.

Index för mars fastställdes av SCB den 25 mars och det var innan riksdagen beslutat att göra en tillfällig sänkning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser löner utbetalda under mars till maj i år. Riksdagens beslut innebar att SCB tvingades ta ställning till om index som fastställdes för mars ska korrigeras och inte minst hur stor nedsättningen är.

Nedsättningen varierar mycket mellan olika åkerier. Ett åkeri med höga lönenivåer, många anställda, mycket OB och övertid får i procent en avsevärt lägre verklig kostnadssänkning än ett åkeri med enbart ett fåtal anställda med avtalsnivå på löner och lite OB eller övertid. Skillnad finns också för små företag där en del förare är över 65 år.

SCB har haft flera olika tänkbara sätt att hantera frågan. Den rent statistiskt mest exakta kanske var att försöka beakta alla omständigheter. Något som kräver omfattande insamling av data och som dessutom skapar ett index som är svårt att använda av parter i en affärsuppgörelse.

När detta skrivs har Sveriges Åkeriföretag fått en preliminär information från SCB om hur de avser att hantera frågan. Samma information har gått till en rad andra branschorganisationer eftersom problemet är samma i många branscher. SCB ser som det för tillfället bästa alternativet att de inte beaktar den tillfälliga sänkningen i de indextal som fastställs för mars till maj eftersom den är så svår att mäta och ger ett för användarna mindre användbart värde. Istället verkar det som att SCB väljer att fastställa index utan att beakta den nedsatta arbetsgivaravgiften och att man samtidigt, som en del av det officiella indextalet, anger att man ändrat metod för fastställande och vad det innebär.

Sveriges Åkeriföretag tycker att lösningen är den bästa möjliga för tillfället.

 

 

Mer nyheter om index

2022-11-30
Fortsatta problem med telefonförsäljare

Vi ser att det fortsatt kommer in en del ärenden till våra jurister kring oseriösa telefonförsäljare och det är fortsatt nya och olika företagsnamn på de operatörer som ringer till våra medlemmar.

2022-11-25
Colix Åkeriapp - Nytt förmånsavtal

Sveriges Åkeriföretag har ett nytt förmånsavtal med Colix. Colix Åkeriapp låter dina förare få all information och nå de dokument de behöver för att genomföra sitt jobb och sköta sin rapportering digitalt.

2022-11-18
Boka era utbildningar till 2022 års priser!

Passa på att boka in er på utbildningar senast 31 december för att få 2022 års priser, även när utbildningen genomförs nästa år. 

2022-11-16
Nytt samarbetsavtal med Kvdpro

Vi har ett nytt samarbetsavtal med Kvdpro som gäller från idag 16 november 2022.

2022-11-15
Bilbärgning, viktiga nyheter till följd av rättsliga prövningar

I Sverige har sedan många år våra bilbärgare ofta använt ett praktiskt redskap som nu förutsättningarna för att använda kraftigt har inskränkts. Fråga är om med vilken hastighet bilbärgning får ske?

2022-11-15
Lastbilskartellen, en uppdatering med glädjande nyheter

Många av våra medlemmar i Sveriges Åkeriföretag deltar gemensamt i grupptalan mot Lastbilskartellen.

2022-11-11
Webbinarium om elektrifierade godstransporter

I detta webbinarium där du får lyssna på åkeriföretagare och godstransportköpare som har satsat på elektrifierade godstransporter. 

2022-11-11
Kollegahjälpens dag den 12 november

I trafiken kan vi inte styra allt som händer – olyckor sker utanför din kontroll. När och om det händer finns det kamratstöd att få – Kollegahjälpen. Den 12 november är det Kollegahjälpens dag.

2022-11-11
SÅ podden juridik - Avtal

Vad ska du som företagare tänka på inför, under och efter ingående av ett avtal?