Klimatkolivet åkeri

Inbjudan - Skypemöte om Klimatklivet

Publicerad 2020-09-14 / 11:32 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder vi in till ett informationsmöte via Skype, om Klimatklivet och hur du som åkeriföretag kan söka bidrag för nyinvesteringar. Mellan den 21 – 30 september 2020 öppnas nämligen en ny ansökningsomgång upp.

Klimatklivet åkeri

Klimatklivet är ett statligt stöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. Avgörande för att stöd ska kunna ges för en åtgärd är att åtgärden har en hög klimatnytta.

Åtgärder inom kategorin transporter beräknas tillsammans ge de största utsläppsminskningarna av växthusgaser inom ramen för Klimatklivet. Genom Klimatklivet kan verksamheter få investeringsstöd för merkostnaden av investeringen i ett klimatsmart fordon jämfört med ett fossildrivet fordon.

Vill du veta mer? Delta på vårt informationsmöte via Skype. Länsstyrelsen i Västra Götaland deltar och informerar. CLOSER inleder och berättar om deras nyligen genomförda enkätstudie med åkeriföretag som har LBG fordon. En studie med mycket värdefulla slutsatser för er medlemmar.

TID
Fredagen den 18 september mellan klockan 10:00-11:00.

PLATS
Mötet genomförs via Skype. En länk skickas ut när anmälan gjorts.

ANMÄLAN
Senast 17 september till Pelle Joelsson. Anmälan måste ske via epost: pelle.joelsson@akeri.se

FRÅGOR
Telefon: 010-510 54 09

 

Läs vår tidigare nyhet om en ny ansökningsomgång till Klimatklivet.

Läs mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverket.