Klimatklivet

Ny ansökningsomgång till Klimatklivet

Publicerad 2020-09-11 / 06:53 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Mellan den 21 september – 30 september 2020 öppnas det upp för en ny ansökningsomgång för Klimatklivet. Går ni i tankarna att investera i ett gasdrivet fordon? Då ska ni absolut läsa mer.

Klimatklivet är ett statligt stöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. Det infördes 2015 och avser att fortsätta fram till 2023. Genomförande av åtgärder är möjlig till och med 30 juni 2023. 

Avgörande för att stöd ska kunna ges för en åtgärd är att åtgärden har en hög klimatnytta. Med detta menas att de investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona.

Transport och fordon
Åtgärder inom kategorin transporter beräknas tillsammans ge de största utsläppsminskningarna av växthusgaser inom ramen för Klimatklivet. Insatserna är avgörande för Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, och hittills har Klimatklivet bland annat gett stöd till olika typer av förnybara drivmedel, och investering i gasdrivna fordon. Antalet tankstationer för biogas fortsätter att öka med hjälp av stöd från Klimatklivet. Detta möjliggör fortsatta investeringar i biogasdrivna fordon och tunga lastbilar.  

Investeringar i gasdrivna fordon och tunga lastbilar fortsätter att öka – något vi inom Klimatklivet är mycket glada för. Genom Klimatklivet kan verksamheter få investeringsstöd för merkostnaden av investeringen i ett klimatsmart fordon jämfört med ett fossildrivet fordon.  

Naturvårdsverket har publicerat en film gjord tillsammans med FordonsGas Sverige och Götene kyltransporter. Dessa båda har fått investeringsstöd från Klimatklivet för investeringar i gastankstationer och inköp av gasdrivna fordon. Se gärna filmen här: 

Vem kan söka? 
Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, organisationer och stiftelser.

Ansökningsomgång 2020
21 september – 30 september 2020 (beslut första kvartalet 2021). 

Så här söker du 
Gå in på www.naturvardsverket.se/klimatklivet för mer information om hur du går tillväga.

Kontakt
Kontakta Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen i din region. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en informationsfolder som riktar sig åkeribranschen. Läs den här.