GPS-positionering juridik Sveriges Åkeriföretag

GPS-positionering

Publicerad 2021-10-06 / 15:10 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Då mycket i dagens samhälle innebär att vi ständigt är uppkopplade så innebär det också att vi ständigt är bevakade. Kameror, GPS:er, färdskrivare mm lämnar digitala spår efter oss. Sådana spår är i de flesta fall också att klassa som en personuppgift vilket innebär att GDPR blir tillämplig.

Det är därför viktigt att säkerställa att du som personuppgiftsansvarig har kontroll över de personuppgifter som samlas in och lagras i din verksamhet. 

Förutom frågor om kamerabevakning, som vi pratade om i vår förra artikel, så kommer det in många frågor till oss som gäller GPS-positionering. När, var och hur är det tillåtet att installera GPS-puckar och att spåra fordon via GPS? Vad behöver ni tänka på i er verksamhet före och under tiden ni spårar?

Det finns många fördelar med att använda GPS-positionering, exempelvis för att kunna spåra fordon och gods, fördelning av resurser, beräkna transportsträckor och leveranstider samt för fakturaunderlag, att förhindra olyckor och för elektroniska körjournaler.

Då spårning anses vara ett starkt ingrepp i integriteten måste man kunna visa att samma syfte inte kan uppnås på annat, mindre integritetskänsligt sätt. Om ett arbetsfordon får användas privat bör arbetstagaren kunna stänga av spårningen dels tillfälligt under dagen, exempelvis vid ett läkarbesök, dels vid arbetsdagen/arbetspassets slut.

Att följa GDPR innebär många gånger att ”ha koll” på vilka personuppgifter som behandlas i ens verksamhet och att säkerställa att behandlingen har laglig grund och är ändamålsbegränsat, att uppgifterna lagras och hanteras korrekt samt att man lämnat behövlig information till de som berörs. Om en extern leverantör anlitas måste ett personuppgiftsbiträdesavtal i många fall upprättas. 

Att ha gjort dokumenterade riskbedömningar/konsekvensbedömningar är i de flesta fall ett krav som även gör din egen uppföljning enklare. 

Även om det känns som att GDPR är ”över” så är det tvärtom ett ständigt pågående arbete i den dagliga verksamheten. Känner ni ett behov av stöttning i ert arbete med dokumentationen? Kontakta då våra jurister för hjälp och vägledning.
 

Branschens Manual - GDPR uppförandekod
Uppförandekoden är tänkt som ett verktyg och ett stöd i våra medlemsföretags arbete med GDPR och besvarar GDPR-relaterade frågor som relaterar till vad som är unikt för vår bransch. Exempelvis finns kapitel om färdskrivardata, behörighetskontroller, kameraövervakning och nykterhetskontroller. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag hittar ni manualen här.
 

Aktuellt från SÅ Juridik

2022-09-16
Juridiskt stöd och rådgivning

DITT MEDLEMSKAP.  Våra jurister har aktuell och relevant kunskap om näringen och fördjupad kunskap inom de rättsområden som ett transportföretag behöver.

2022-09-09
Vi söker en jurist till Göteborg

Är du en kreativ, driven och social jurist med intresse för samhällsfrågor, digitalisering och företagande? Vill du utvecklas bland annat inom avtals- och transporträtt och hjälpa transportnäringens aktörer när de står inför nya utmaningar? Då är du den person som vi söker!

2022-06-01
Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Arbetet med att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) har pågått under flera år och processen är i sitt slutskede. Riksdagen beslutade om ändringarna den 8 juni 2022. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

2022-05-24
Nytt poddavsnitt - GDPR

Missa inte vårt senaste poddavsnitt där vi pratar exklusivt om GDPR.

2022-05-10
Våra jurister finns där för dig

Du vet väl att du som medlem har gratis rådgivning med våra jurister. Ett samtal som kan löna sig i längden. 

2022-03-10
Enskild firma eller Aktiebolag

Går du i tankar på att ombilda din Enskilda firma till ett Aktiebolag? Eller vill du veta mer om vad det kan innebära för just dig?

2021-12-16
Avtalshjälpen - Att skriva avtal

Vi får ofta frågor om avtal, tex hjälp med tolkning av ett muntligt avtal eller att ta fram avtalsklausuler. Då vi rekommenderar att alltid ha skriftliga avtal har vi satt ihop en ”checklista – avtal” med instruktioner, som är tänkt att vara ett hjälpmedel för er inför och under en avtalsförhandling. Målet är att få en för båda parter hållbar avtalsrelation med tydliga villkor.
Ni har alltid möjlighet att rådfråga någon av oss jurister kring specifika skrivningar eller avtalsförslag, eller om ni har helt andra juridiska frågeställningar. 

2021-12-09
De allmänna villkoren SLAM är uppdaterade

Nu har äntligen våra villkor SLAM uppdaterats! Utöver en allmän modernisering, förtydliganden och uppdaterade hänvisningar till lag finns ett antal nyheter i de nya villkoren SLAM 21.

2021-10-27
Brådskande nyhet om Lastbilskartell

Medlemsartikel: Brådskande information för alla som deltar i tyska processer med Financialright. 

2021-10-06
GPS-positionering

Då mycket i dagens samhälle innebär att vi ständigt är uppkopplade så innebär det också att vi ständigt är bevakade. Kameror, GPS:er, färdskrivare mm lämnar digitala spår efter oss. Sådana spår är i de flesta fall också att klassa som en personuppgift vilket innebär att GDPR blir tillämplig.