GPS-positionering juridik Sveriges Åkeriföretag

GPS-positionering

Publicerad 2021-10-06 / 15:10 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Då mycket i dagens samhälle innebär att vi ständigt är uppkopplade så innebär det också att vi ständigt är bevakade. Kameror, GPS:er, färdskrivare mm lämnar digitala spår efter oss. Sådana spår är i de flesta fall också att klassa som en personuppgift vilket innebär att GDPR blir tillämplig.

Det är därför viktigt att säkerställa att du som personuppgiftsansvarig har kontroll över de personuppgifter som samlas in och lagras i din verksamhet. 

Förutom frågor om kamerabevakning, som vi pratade om i vår förra artikel, så kommer det in många frågor till oss som gäller GPS-positionering. När, var och hur är det tillåtet att installera GPS-puckar och att spåra fordon via GPS? Vad behöver ni tänka på i er verksamhet före och under tiden ni spårar?

Det finns många fördelar med att använda GPS-positionering, exempelvis för att kunna spåra fordon och gods, fördelning av resurser, beräkna transportsträckor och leveranstider samt för fakturaunderlag, att förhindra olyckor och för elektroniska körjournaler.

Då spårning anses vara ett starkt ingrepp i integriteten måste man kunna visa att samma syfte inte kan uppnås på annat, mindre integritetskänsligt sätt. Om ett arbetsfordon får användas privat bör arbetstagaren kunna stänga av spårningen dels tillfälligt under dagen, exempelvis vid ett läkarbesök, dels vid arbetsdagen/arbetspassets slut.

Att följa GDPR innebär många gånger att ”ha koll” på vilka personuppgifter som behandlas i ens verksamhet och att säkerställa att behandlingen har laglig grund och är ändamålsbegränsat, att uppgifterna lagras och hanteras korrekt samt att man lämnat behövlig information till de som berörs. Om en extern leverantör anlitas måste ett personuppgiftsbiträdesavtal i många fall upprättas. 

Att ha gjort dokumenterade riskbedömningar/konsekvensbedömningar är i de flesta fall ett krav som även gör din egen uppföljning enklare. 

Även om det känns som att GDPR är ”över” så är det tvärtom ett ständigt pågående arbete i den dagliga verksamheten. Känner ni ett behov av stöttning i ert arbete med dokumentationen? Kontakta då våra jurister för hjälp och vägledning.
 

Branschens Manual - GDPR uppförandekod
Uppförandekoden är tänkt som ett verktyg och ett stöd i våra medlemsföretags arbete med GDPR och besvarar GDPR-relaterade frågor som relaterar till vad som är unikt för vår bransch. Exempelvis finns kapitel om färdskrivardata, behörighetskontroller, kameraövervakning och nykterhetskontroller. Som medlem i Sveriges Åkeriföretag hittar ni manualen här.
 

Aktuellt från SÅ Juridik

2024-04-12
Vill ni veta mer om Styrelsearbete?

Har ni kommande förändringar på gång i er styrelse, kanske flera nya ledamöter eller önskar ni bara lite uppfräschning i era kunskaper kring styrelsearbetet? 

2024-03-26
Många frågor besvaras i GDPR-manualen

Du vet väl om att vi har en GDPR-manual med grundläggande information kopplat till GDPR. Den uppdateras löpande och finns att läsa när du som medlem är inloggad på vår hemsida. 

2024-02-26
Webinarium Alltrans 2007

Missade du Alltranswebinariet den 19 januari? Misströsta ej, här kommer efterinspelningen av presentationen tillsammans med en inspelning som svarar på de frågor som ställdes.

2024-01-12
Viktiga lagar och förordningar vid årsskiftet 2023/2024

Vid årsskiftet 2023/2024 ser vi en hel del nya lagar och förordningar som börjar gälla. Vi har listat några av de mest aktuella för åkerinäringen. Det handlar bland annat om skatter, upphandling, försvaret samt miljö och transport.

2023-12-19
Ska ditt åkeri börja transportera livsmedel?

Beroende på vilken typ av livsmedel det är som ska fraktas är det viktigt att undersöka om transporten kräver tillstånd eller om den ska anmälas till behörig myndighet. Med denna information vill Sveriges Åkeriföretag påminna om vad som gäller.

2023-11-21
Ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2

Regeringen föreslår nu ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2. 

2023-06-20
Återkallelse av körkort vid användning av annans förarkort

I sin tillämpning av regelverket bedömer Transportstyrelsen att användandet av annans förarkort utgör grund för att ett körkort ska återkallas.

2023-04-21
Juridisk expertrådgivning och FAQ

Som medlem har du tillgång till vår expertorganisation inom juridik. Dessutom har vi en stor FAQ där vi samlat vanligen förekommande frågor och svar. 

2023-03-13
Påminnelseavgift och förseningsersättning

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

2023-03-03
Interna rapporteringskanaler enligt den nya Visselblåsarlagen

Enligt en ny Visselblåsarlag ska företag med mellan 50 -249 arbetstagare ha en intern rapporteringskanal och ett förfarande om rapportering på plats senast den 17 december 2023.