förlängt omställningsstöd

Förlängd period för omställningsstöd

Publicerad 2020-09-07 / 14:46 av Charlotta.Nilsson i Corona

Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020 och arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. 

Sista dag för att skicka in ansökan om omställningsstöd var den 1 september 2020. Då gällde det nettoomsättning som ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.
 
Nu har regeringen föreslagit om att förlänga den period det går att söka stöd för. Perioden förlängs med maj, juni och juli 2020. Det är fortfarande så att det gäller en minskad omsättning på grund av coronaviruset, jämfört mot föregående år. Skillnaden i den nya perioden, är att omsättningstappet ska vara minst 40 procent i maj och minst 50 procent i juni och juli. 
 
Ersättningens storlek är fortfarande upp till 75 procent av det procentuella omsättningstappet. Detta är än så länge bara ett regeringsbeslut, och upplägget måste återigen godkännas av EU. Då det förra stödet fick godkänt, finns det förutsättningar och förhoppningar om att även denna period godkänns.
 
Så snart det är helt klar kommer vi att informera er om när det är möjligt att söka stöd för den nya perioden! Stödet söker du sedan hos Skatteverket.