header färdplan

Färdplan för fossilfrihet i åkerinäringen

Publicerad 2019-02-06 / 13:55 av Charlotta.Nilsson i

Idag presenterar åkerinäringen sin färdplan till fossilfrihet år 2045. Lastbilstrafiken står enligt Sveriges officiella statistik för sju procent av Sveriges utsläpp och godstrafikarbetet på väg förväntas öka. Det finns en hel del åtgärder och politiska beslut som skyndar på omställningen, enligt Sveriges Åkeriföretag som tagit fram färdplanen.

Omställningen till en klimatsmart åkerinäring är i full gång, och det är roligt att idag kunna presentera färdplanen som skissar utvecklingen och redogör för de åtaganden som bidrar till den klimatpolitiska måluppfyllelsen.

Färdplanen syftar till att identifiera en tillväxtorienterad politik som stärker de svenska åkeriföretagens konkurrenskraft och därmed bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som utsläppen minskar. Till år 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser.

Färdplanen innehåller förslag med inriktning på att kraftigt minska utsläppen från tunga lastbilar samtidigt som priskonkurrens motas bort.

En viktig utgångspunkt är att får vi inte ordning på konkurrensen från företag som prisdumpar med dåliga sociala villkor och bristande miljöprestanda så kan klimatpolitiska styrmedel riskera att prisa ut den svenska åkerinäringen. Konsekvensen skulle inte vara ett minskat trafikarbete utfört av lastbilar, utan att de utförs av åkeriföretag hemmahörande i andra länder med lägre klimat- och miljökrav.

I färdplanen föreslås bland annat en skatteväxling från drivmedelsskatt till kilometerskatt; ett snabbt införande av högkapacitetsfordon som minskar utsläppen med upp till en femtedel; samt strategi för ökad biodrivmedelsanvändning i åkerinäringen.
 

Till färdplanen
 

 

 

Arkivbild från överlämnandet av sammanfattningen av färdplanen som skedde 2018.