YKB 7 månader Sveriges Åkeriföretag

EU beslut om undantag - 7 månaders förlängning av YKB-intygen

Publicerad 2020-05-29 / 13:19 av Charlotta.Nilsson i Corona

En förare vars YKB går ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 kommer få en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis. Detta enligt en ny EU-förordning som börjar gälla den 4 juni 2020.

Den 28 maj 2020 kom en ny förordning från EU - EUT omnibusförordning. Den innehåller förlängning av tidsfrister för bland annat YKB, besiktning av färdskrivare, utfärdandet av förarkort och kontrollbesiktning.  

Regeringen har meddelat att förordningen ska gälla för YKB och för kontrollbesiktning i Sverige. Regeringen har i en nationell förordning bestämt att möjligheten för förlängning av tidsfrister för besiktning av färdskrivare och utfärdandet av förarkort inte ska tillämpas i Sverige.

YKB - Yrkeskompetensbevis
En förare vars YKB löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 kommer få en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis.
Går förarens YKB ut efter 1 september 2020 så omfattas denne inte av förordningen och måste genomföra sin fortbildning.

Kontrollbesiktning
Kontrollbesiktning förlängs även den med 7 månader för de som har sista besiktningsdag mellan 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020.

 

Transportstyrelsen informerar

Med anledning av omnibusförordningen har Transportstyrelsen uppdaterat sin hemsida.

  • Yrkeskompetens, gemenskapstillstånd och förartillstånd. Läs mer.
  • Besiktning av färdskrivare och utfärdande av förarkort. Läs mer.