läget i branschen

Det onormala är det nya normala

Publicerad 2020-05-07 / 14:48 av Charlotta.Nilsson i Corona

Den samlade bilden av läget i branschen är präglad av fortsatt stor osäkerhet. Situationen kan vara på väg att nå en viss normalisering en period där beläggningen ligger stabilt men på en delvis oroande låg nivå. Bland ljuspunkterna finns framför allt livsmedelstransporter kring våra större städer. 

Osäkerheten om situationen har normaliserats eller kommer att fortsätta försämras börjar också bli kännbar hos många av våra medlemmar som svarat på enkäten.

– Vi i åkerinäringen är tuffare än många andra, men oro och osäkerhet sliter på den starkaste och det är otroligt viktigt att måna om den enskilda personens hälsa. Inte minst den mentala hälsan, säger Ulric Långberg.

Enligt vår medlemsenkät denna vecka visar det sig att drygt hälften av företagen har ett oförändrat transportmönster. Något färre uppger att de har mer att göra än normalt, cirka 5 procent. 42 procent upplever minskad orderingång.

Det finns fler enskilda delar av Sveriges som uppvisar att man har mer att göra än normalt, t ex i region Mitt (Dalarna och Västmanland) har 10 procent av företagen mer att göra. Även Skåne sticker ut där ca 7 procent uppger att de har mer att göra än normalt.

Av de som transporterar livsmedel har ännu en större andel mer att göra, drygt 10 procent jämfört med för två veckor sedan då 14 procent hade mer att göra. Drygt 60 procent uppger att de har mindre än normalt att göra.

– Efterfrågan på livsmedelstransporter följer övriga samhällets konsumtionsmönstret så det vi ser nu är kanske en återgång till normalt flöde av livsmedel och frågan är om vi nu närmar oss en normalisering på det här området? Säger Ulric Långberg.

Kontakt