Det blir vinter igen

Publicerad 2020-03-03 / 14:00 av tove.winiger i Nyheter

Det blir vinter igen

Vinterväghållning är oftast ett ständigt pågående tema i åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag har lämnat förslag till Trafikverket om hur upphandlingsmodellen borde förändras. I år har vinterväghållningen fungerat bra, eftersom vintern i stora delar av landet låtit vänta på sig.

För ett år sedan lämnade vi ett förslag till Trafikverket där vi beskriver våra lösningsförslag kring en effektiv hantering av vinterväghållning när det gäller upphandling, utförande och uppföljning. Förslaget syftar till att bryta ut vinterväghållningen från dagens upphandlingsform, så att den upphandlas separat. Det bidrar till en bättre konkurrens och en bättre vinterväghållning. Läs förslaget här: länk

Sveriges Åkeriföretag tror att det också leder till bättre kommunikation mellan upphandlare och utförande åkeri, vilket leder till bättre uppföljning, och att fler söker sig till yrket som plogbilsförare.

Svårt att förändra upphandlingsmodellen

Efter att förslaget lades fram, har det lyfts i dialogen med Trafikverket och andra intressenter vid ett flertal tillfällen. Peter Svensson, som är ansvarig för nätverket Bygg- och anläggningstransporter där många av de åkeriföretag som utför vinterväghållning återfinns, menar att Trafikverket tar till sig förslaget. Det krävs oerhört mycket för att ändra hela modellen för upphandling, men små förändringar tyder på att det Sveriges Åkeriföretag lyfter får respons. Till exempel blir frågan om friktion viktigare, något som lyfts under lång tid.

”Vi upplever också att vi är mer med i sammanhanget när underhåll och upphandlingskrav planeras”, säger Peter Svensson.

Ett halkigt år

Vintern har i år låtit vänta på sig i stora delar av landet. Det har varit snöfattigt och väldigt milt på sina håll. Samtidigt har växlande temperaturer på andra håll gett svår halka, där vägsaltning behövts. I till exempel norra Västerbotten har vinterväghållningen varit dålig och på sina håll uteblivet. Anledningen är till stor del att åkerier tackar nej till utbudet. I stora delar av landet har vinterväghållningen fungerat hyggligt – något vi alltså har vädrets makter att tacka för.