header vinterväghållning

Direktavtal kan ge bättre vinterväghållning

Publicerad 2019-01-29 / 13:26 av Charlotta.Nilsson i Vinterväghållning

Direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler som arbetar enligt Fair Transport, ger effektivare vinterväghållning. Det framhåller Peter Svensson, ansvarig för bygg- och anläggningsnätverket i Sveriges Åkeriföretag.

- Alla trafikanter behöver bra vinterväghållning – upphandlingarna behöver utvecklas, säger Peter Svensson, ansvarig för bygg- och anläggningsnätverket i Sveriges Åkeriföretag och branschföreträdare i Sveriges Åkeriföretag region Syd. För att skapa förändring samverkar Sveriges Åkeriföretag med Trafikverket där det hålls två möten per år med stort fokus på vinterväghållning. Sveriges Åkeriföretags påverkan har här bidragit till att det har tillkommit ett regeringsuppdrag för vinterväghållning. I uppdraget låg att utvärdera fjolårets vinterväghållningssäsong.

Peter Svensson framhåller följande svårigheter för landets åkerier som utför vinterväghållning:
-Låg investeringsvilja.
-Svag lönsamhet – leder till tveksamheter att investera 400 000 kronor i plogfästen vid byte av lastbil.
-Svårt att få tag på förare.
-Jourpersonal – svårt att få tag på villig arbetskraft.
-Svårt att påverka uppdraget när det är driftentreprenören som bestämmer.


Peter Svensson lyfter fram ett antal åtgärder som behöver vidtagas för att komma tillrätta med denna problematik. 

- Vi skulle vilja att man tecknar direktavtal mellan upphandlaren och de företag som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler, säger han. Vi vill här gärna lyfta fram åkerier och centraler som är anslutna till Fair Transport. Under sådana förutsättningar uppnår vi en effektivare och mer högkvalitativ vinterväghållning.

Peter Svensson förklarar att det då kan bli trafiksäkert för alla trafikanter på landets vägar och att det i upphandlingar då tas miljöhänsyn och att det säkerställs en långsiktig tillgång på kompetenta företag och medarbetare för vinterväghållning.

- För att uppnå detta behöver man bryta ut de konton i driftområdesupphandlingar som rör akuta åtgärder på vintervägar och upphandla dessa separat, då blir det rätt fokus på vintervägunderhållet, säger han. Vi ser gärna att det ställs krav på att dessa leverantörer av vinterväghållningstjänster är Fair Transport-anslutna företag. Rimlig avtalslängd är fyra år eller mer. Indexregleringen ska följa SÅ index för att följa de kostnader som uppdraget avser.

Under sådana här förutsättningar ökar både innovationskraft och produktivitet. Beslutsvägarna blir kortare. Kvalitetsuppföljningen kan då ske digitalt direkt via fordonet och via fordonsdata inklusive information om friktion, vägstatus och olika miljödata.

Administrationen underlättas då åkerierna följer en digital standard för hantering av order, miljödata och e-faktura.

Uppföljning och rapportering för att feedback kan ges direkt av föraren som får ett större ansvar för fordonets påverkan och säkerhet och kan utveckla arbetssätt. Rätt information utan mellanhänder.


Källa: Artikel från Svensk Åkeritidning. Text: Anders Karlsson. Bild: Svensk Åkeritidning