SÅ årsmöte 2020 genomfördes digitalt den 14 okt

Publicerad 2020-08-28 / 08:00 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte genomfördes digitalt den 14 oktober 2020 kl 18.00. Läs mer om detta här.

Alla medlemmar är välkomna att delta.
Ta chansen att påverka och engagera dig i det framtida arbetet för en hållbar åkerinäring.

VAR, NÄR OCH HUR 
Onsdag 14 oktober, kl 18-20 på valfri plats där du kan sitta ostört.

Vi kommer att använda Microsoft Teams som verktyg, som många förtroendevalda redan är bekanta med. Vi guidar dig med tekniken så att det blir enkelt att delta. Det är möjligt att ansluta till mötet genom att ringa in. Information samt årsmötesmaterial skickas via e-post till alla anmälda. Önskar du få årsmötesmaterialet i pappersform får du meddela det till arsmote@akeri.se.

ANMÄLAN STÄNGD
Anmälan har nu stängt och alla deltagare har fått mötesmaterial och information med möteslänk via sin e-post. Om du saknar detta, kontakta någon av oss nedan.  

Väl mött på digitalt vis! 

önskar styrelsen för Sveriges Åkeriföretag

Se även inbjudan här.
 


Vi fick ju tyvärr ställa in det planerade årsmötet på hotell Steam i Västerås den 14 maj 2020.

Fotnot:
På grund av den rådande situationen med Coronaviruset covid-19 och för att så mycket som möjligt minska risken för smitta i samhället får det allmänt anses vara en alldeles extraordinär situation som uppstått. Detta påverkar hela vårt samhälle, alla våra medlemsföretag och även Sveriges Åkeriföretag som organisation. Av denna anledning har styrelsen för Sveriges Åkeriföretag, efter samråd med samtliga åkeriföreningars styrelseordföranden, valberedningens sammankallande samt organisationens externa revisorer och föreningsrevisorer, beslutat att ställa in det inplanerade årsmötet på hotell Steam i Västerås den 14 maj 2020.

Styrelsen har dock beslutat om att genomföra 2020 års årsmöte digitalt den 14 oktober 2020 kl 18.00. Hur detta digitala årsmöte rent praktiskt kommer att genomföras, återkommer vi med information om lite senare. 

Vi kommer även att ta en paus under 2020 med Stora Åkeripriset.

Sista motionsdag var den 13 mars 2020 
Motioner: Enligt § 7, Mom 1-3 i Sveriges Åkeriföretags stadgar från 2011 skall medlem som önskar få fråga till behandling av årsmötet först hänskjuta frågan till sin åkeriförening. Om åkeriföreningen inte biträder den inkomna frågan får medlemmen personlig motionsrätt. I övrigt har åkeriföreningen motionsrätt.
Motion ska vara Sveriges Åkeriföretag (huvudkontoret) tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.
Åkeriföreningarna utser ombud till årsmötet där varje ombud får en röst.

 

Kontakt