Sveriges Åkeriföretags Årsmöte

Sveriges Åkeriföretags årsmöte

Publicerad 2020-10-15 / 08:05 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Igår, den 14 oktober, genomförde Sveriges Åkeriföretag sitt första digitala årsmöte. 150 medlemmar och förtroendevalda var anmälda och deltog i ett möte som under rådande förutsättningar flöt på utan problem. 

Styrelsens sammansättning
Hela styrelsen får fortsatt förtroende. Mikael Nilsson valdes som ordförande ytterligare ett år. Ingrid Skoog Bengtsson valdes som vice ordförande under 1 år. Övriga ledamöter är Per Göransson, Marika Hansson. Andreas Lindström, David Östman och Mike Dahl.

Kontakt