Yrkesförare – Visa att du håller händerna på ratten 

Yrkesförare – Visa att du håller händerna på ratten 

Publicerad 2021-09-06 / 11:19 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Kampanjen Håll händerna på ratten syftar till att ge yrkesförare en chans att vara föredömen och visa att det är slutsurfat på mobilen i trafiken. Där håller vi händerna på ratten. Kampanjen är ett initiativ från oss på Sveriges Åkeriföretag i ett försök att bidra till en ökad trafiksäkerhet för alla. Hittills i år har nästan 10 000 fall av mobilanvändande rapporterats i landet under de första sex månaderna, speciellt i Stockholm rattsurfar fortfarande för många.

Totalt för hela landet under de första sex månaderna 2021 har 9211 personer rapporterats för mobilanvändande när de framfört motordrivet fordon, det inkluderar även moped utom klass II. Varje år inträffar 1 000-tals trafikolyckor. Varje olycka som orsakats av att föraren tappat uppmärksamheten i samband med att de har använt mobiltelefon är en för mycket. 

Landet är i det här fallet uppdelat i sju regioner och då fördelningen av anmälningar ut enligt följande (sju fall saknar region):

•    Nord 399
•    Bergslagen 434
•    Mitt 938
•    Stockholm 3020
•    Öst 919
•    Väst 1530 
•    Syd 1964

Under hösten fortsätter vi på Sveriges Åkeriföretag att rikta oss till dig som yrkesförare. Ni som är proffs i trafiken, ta personlig ställning och visa att du stödjer vår kampanj för att trafikanter ska sluta rattsurfa - “Händerna på ratten”. Vi vill gärna att du är ett föredöme även här. 

Läs mer om kampanjen på akeri.se och gör ditt personliga ställningstagande. Nu kan ni även beställa ett klistermärke och sätta i framrutan på era fordon för att tydliggöra ställningstagandet ytterligare. 

Åldersmässigt var fördelningen av anmälningar ut som följande:
15-17: 68 st 
18-20: 427 st 
21-30: 2095 st
31-40: 2344 st
41-50: 2019 st 
51-60: 1544 st
61-70: 574 st
71-80: 133 st
81-: 5 st