YKB Sveriges Åkeriföretag

YKB – Vad är det som gäller?

Publicerad 2020-06-03 / 15:43 av Charlotta.Nilsson i Utbildning

Vi får många frågor om YKB just nu. Här kommer uppdaterad information. 

Förlängd YKB-giltighetstid 
Den 4 juni 2020 träder en ny EU-förordning i kraft. En förare vars YKB löpt ut eller annars skulle löpa ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 kommer få en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis. Man ska fortsätta att ta med sitt befintliga YKB-kort under färd och behöver inte göra något annat. Efter komplett fortbildning innan dessa 7 månader har löpt ut, får den nya perioden sitt startdatum efter det nya kortets tillverkningsdatum. 

Förare vars YKB går ut efter 1 september 2020 omfattas inte av förordningen och måste genomföra sin fortbildning innan nuvarande giltighetsperiod går ut.  

Nytt EU-direktiv för YKB från 23 maj
Den 23 maj kom ett nytt EU-direktiv som styr innehållet i vad som måste ingå i en YKB-fortbildning. Bland annat möjliggörs att genomföra 12 av de 35 timmarna på distans, att man kan fördela en delkurs på två efterföljande dagar och att trafiksäkerheten får större utrymme.

Kommer en 6:e delkurs att behöva genomföras för YKB-fortbildning?
Nej. Tyvärr har detta osanna rykte börjat sprida sig. Transportstyrelsen har en övergångsbestämmelse som säger att det nya direktivet tillåter att genomförda kurser från det gamla direktivet kommer tillgodoräknas. Vi behöver alltså inte göra någon extra delkurs för att nå nya mål.

Blir det någon ny branschöverenskommelse?
Ja. Vi har en ny branschöverenskommelse klar, vilket innebär att om föraren går en kurs för SÅ, TYA eller STR så har vi samma utbildningsplan. Vi antar att fler utbildningsföretag anpassar sig till överenskommelsen.

Vilka nyheter finns i det nya direktivet - YKB TSFS2020:29? 
Den här informationen är intressant för den som är mer insatt i upplägget av utbildningen. De stora förändringarna ger framför allt möjlighet att anpassa utbildningen mer till varje enskilt företag.

  • Det införs ett nytt mål 1.3a 1-10. Samt att mål 3.3 återförs från 2017:1 
  • Vi kommer tillåtas hålla distansutbildning i 12 timmar av de totalt 35 timmarna. Här kommer det tvingas fram rutiner för utbildarna att säkerställa så deltagarna inte gjort fler timmar än tillåtet på distans.
  • Vi kommer kunna fördela en delkurs på två efterföljande dagar. 
  • Det ställs högre krav på trafiksäkerhet. Det är minst en delkurs och 7 timmar som gäller. Arbetsmiljö och miljö är två andra viktiga mål i nya direktivet.  
  • Vi ges möjlighet att anpassa utbildningen mer för den enskilde individens behov.

Vilka nya undantag har tillkommit?

  • Som används för övningskörning och prov för personer som vill skaffa sig körkort eller yrkeskompetensbevis, i enlighet med artiklarna 6 och 8.1, under förutsättning att fordonet inte används för kommersiell person- eller godstransport
  • Som transporterar material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning
  • Om en förare skall använda sig av ett undantaget så får inte förarens huvudsakliga syssla vara att köra lastbil. I dessa fall kan föraren köra 30% på månatlig basis utan ett giltigt YKB.

 

Kontakt