YKB Sveriges Åkeriföretag

YKB – Vad är det som gäller?

Publicerad 2020-05-20 / 15:43 av Charlotta.Nilsson i Utbildning

Vi får många frågor om YKB just nu. Här kommer den senaste informationen. 

Har du ett YKB-intyg som har gått ut eller går ut mellan 1 mars 2020–31 maj 2020? 
Regeringen kommer med största sannolikhet att besluta om undantag i sex månader från kravet på yrkeskompetensbevis för de vars YKB löpt ut under denna period. Detta enligt den föreslagna lagrådsremiss som det ska beslutas om och som ska börja gälla 1 juni 2020. 

Har du ett giltigt YKB-intyg? 
Då behöver du inte göra något just nu. Försök efter rådande omständighet att planera in delkurser för att bli klar med fortbildningen i tid – om det är möjligt. Enligt lagrådsremissen ska regeringen kunna besluta om en förlängd giltighetstid för YKB efter 1 juni. Dock inte längre än 6 månader. Ytterligare förlängningar kan alltså komma för de som har ett YKB som går ut efter den 1 juni 2020.

Kommer en 6:e delkurs att behöva genomföras för YKB Fortbildning?
Nej. Tyvärr har detta osanna rykte börjat sprida sig. Transportstyrelsen har en övergångsbestämmelse som säger att det nya direktivet tillåter att genomförda kurser från det gamla direktivet kommer tillgodoräknas. Vi behöver alltså inte göra någon extra delkurs för att nå nya mål.

Blir det någon ny branschöverenskommelse?
Ja. Vi har en ny branschöverenskommelse klar, vilket innebär att om föraren går en kurs för SÅ, TYA eller STR så har vi samma utbildningsplan. Vi antar att fler utbildningsföretag anpassar sig till överenskommelsen.

Vilka nyheter finns i det nya direktivet - YKB TSFS2020:29? 
Den här informationen är intressant för den som är mer insatt i upplägget av utbildningen. De stora förändringarna ger framför allt möjlighet att anpassa utbildningen mer till varje enskilt företag.

  • Det införs ett nytt mål 1.3a 1-10. Samt att mål 3.3 återförs från 2017:1 
  • Vi kommer tillåtas hålla distansutbildning i 12 timmar av de totalt 35 timmarna. Här kommer det tvingas fram rutiner för utbildarna att säkerställa så deltagarna inte gjort fler timmar än tillåtet på distans.
  • Vi kommer kunna fördela en delkurs på två efterföljande dagar. 
  • Det ställs högre krav på trafiksäkerhet. Det är minst en delkurs och 7 timmar som gäller. Arbetsmiljö och miljö är två andra viktiga mål i nya direktivet.  
  • Vi ges möjlighet att anpassa utbildningen mer för den enskilde individens behov.

Vilka nya undantag har tillkommit?

  • Som används för övningskörning och prov för personer som vill skaffa sig körkort eller yrkeskompetensbevis, i enlighet med artiklarna 6 och 8.1, under förutsättning att fordonet inte används för kommersiell person- eller godstransport
  • Som transporterar material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning
  • Om en förare skall använda sig av ett undantaget så får inte förarens huvudsakliga syssla vara att köra lastbil. I dessa fall kan föraren köra 30% på månatlig basis utan ett giltigt YKB

 

Kontakt