Webbinarium om organiserad brottslighet

Publicerad 2023-02-01 / 09:08 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Seriösa företag och transporter blir i allt högre grad utnyttjade som brottsverktyg för organiserad brottslighet. Varor som smugglas är till exempel narkotika, vapen och tobak, både till och inom Sverige. Genom information och samverkan minskas risken för att bli utnyttjad.

Välkommen att ta del av information direkt från Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Vi går bland annat igenom:

  • Smuggling - hur sker den organiserade smugglingen? Vad smugglas och i vilken omfattning?
  • Företag som brottsverktyg - vad bör jag/vi som företag tänka på?
  • Hur kan vi samverka?

Denna information berör flera yrkeskategorier inom åkerinäringen, t ex chaufförer, transportledare, personal som sköter ev tullhantering, fakturering mm. Det är både internationella och nationella transporter som berörs.

Tid: fredag 10 februari kl 10.00-11.00 via Microsoft Teams.
Anmälan: Anmälan krävs för att få länk till mötet. Anmäl dig här via webbokningen senast dagen innan.

Välkommen!
önskar Sveriges Åkeriföretag i samarbete med Tullverket

logga Tullverket