Webbinarium: Nu kommer The European Green Deal! Hur kan transportsektorn bidra? 

Webbinarium: Nu kommer The European Green Deal! Hur kan transportsektorn bidra? 

Publicerad 2021-05-11 / 17:47 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Den 26 maj 10.00 - 11.15 arrangerar FNTR, NLA och BGL ett gemensamt webbinarium som handlar om hur transportsektorn kan minska klimatavtrycket från branschens verksamhet i Europa och klara en övergång till EUs gemensamma mål om en ny Green Deal. Webbinariet genomförs på engelska.

Webbinariet kommer att belysa utmaningar och perspektiv för hur europeiska vägtransporter skaklara en övergång till grönare mer klimatvänlig verksamhet och även inkludera input och kommentarer från intressenter inom transportsektorn och beslutsfattare.

-> Anmäl dig genom att skicka ett e-postmeddelande till Policy Assistant @Solvej Karlslund, assistant1@nla.eu

På NLA:s hemsida hittar du program och mer info om webbinariet. 

Bakgrund till webbinariet
Transportsektorns övergång att bli hållbarare för klimatet är en avgörande och stor utmaning. Men det kommer inte att hända av sig själv. Hela transportsektorn har i mer än 20 år arbetat hårt för att säkerställa säkra och miljövänliga transporter genom att minska utsläppen av luftföroreningar samt minska bränsleförbrukningen. 
Företag i branschen är engagerade i att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser och bidra till kampen mot den globala uppvärmningen.

Aktörer på alla nivåer inom transportsektorn vill vara en drivkraft för utsläppsfria och miljövänliga transporter. För att uppnå de ambitiösa klimatmålen kommer sektorn att optimera sina processer för att påskynda effektiviteten för godstransporter. 

Vägen till klimatneutralitet är lång och komplicerad. Det är därför viktigt att beslutsfattare också erkänner den roll som koldioxidsnåla alternativ har, även om de drivs på kort sikt. 

Transportföretag är redo att ta upp energieffektiva fordon med noll utsläpp när dessa väl bevisat sin kapacitet på marknaden, är redo för serieproduktion och tillgängliga till konkurrenskraftiga priser. 

För detta ändamål uppmuntrar vi beslutsfattare att inta en pragmatisk hållning där lämpliga ekonomiska incitament måste införas vid behov för att fylla klyftan mellan smarta lösningar och rådande marknadspriser samtidigt som man säkerställer rättvis konkurrens över gränserna. Vad transportsektorn behöver mest nu är planering och säkra  investeringar för att genomföra den gröna övergången.

Eftersom efterfrågan på godstransporter i Europa förväntas växa kraftigt under de kommande decennierna är det viktigt att se till att EU:s politik ytterligare stimulerar sektorn att bli en del av lösningen för att hantera utmaningarna med klimatförändringar. 

Med detta vill vi lägga fram våra rekommendationer om hur vägtransporter kan bidra till att uppnå målet om klimatneutralitet fram till 2050 som anges i EU: s Green Deal. Liksom det nya målet för 2030 om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 %.