Webbinarie - Effektiv miljörapportering av transporter

Webbinarie - Effektiv miljörapportering av transporter

Publicerad 2021-09-21 / 13:47 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

SEMINARIESERIE DEL 5 - PÅ VÄG MOT FOSSILFRIA GODSTRANSPORTER

Att följa upp sin miljöpåverkan är viktig och avgörande på vägen mot att sänka sina utsläpp. Det gäller att mäta och ha en gemensam referens för jämförelse och hur stor andel som är förnyelsebart.  De högre kraven kan mötas med effektivare gemensamt arbetssätt och genom digitalisering. Då minskar också administrationen och lönsamheten ökar i nästan alla projekt. Ett digitalt arbetssätt förutsätter en större grad av standardisering.

Webbinariet ger en lägesrapport från experter inom Klimat/Miljö och man beskriver hur man kan rapportera effektivt digitalt och vilka effekter man kan uppnå. Inom bygg- och anläggningsbranschen behöver man följa och minska utsläppen där bland annat transporter står för en del av utsläppen. Trafikverket och Stockholms Stad är några av dom som arbetar aktivt med att samla in miljödata och kommer att berätta om pågående projekt.

Föredragshållare:

  • Trafikverket, Martin Strid
  • Stockholms Stad, Fredrik Bergman
  • Sveriges Åkeriföretag, SÅ Klimatcalc, Ingemar Resare
  • Volvo Trucks, Fleet management, Johan Rundberg

Seminariet modereras av Fredrik Svensson och Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag.

DATUM: Onsdagen den 20 oktober 2021
TID: Klockan 13.00 - 14.30
PLATS: Microsoft Teams
ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 18 oktober. En teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den19 oktober.