Bild på dator med uträkningar

Webbinarie - digital rapportering av klimatdata

Publicerad 2024-01-11 / 08:12 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Nu kommer kraven på digital rapportering av klimatdata. Har du uppdrag åt Trafikverket, Skanska, NCC eller PEAB är detta webbinarie som genomförs den 31 januari, 09.00 - 10.30, högintressant för dig. 

Från och med mars 2024 kommer Trafikverket succesivt att införa krav på klimatrapportering via digital följesedel enligt formatet BEAst Supply 4. Det som ska rapporteras är förbrukning av drivmedel för maskintjänster samt förbrukning av drivmedel och hanterade mängder vid transport av massor samt bulkvaror.

Från och med årsskiftet kommer även NCC, PEAB och Skanska att succesivt införa krav på digital följesedel enligt samma format för att verifiera Boverkets klimatdeklaration. Nu gäller kravet istället uppföljning av mängd, artikelidentitet och klimatpåverkan för byggprodukter.

Under detta webinarium får du veta mer om vad kravställarna vill uppnå, hur kraven kommer att införas samt vilket stöd som finns för att överlätta övergång till BEAst Supply 4.

DAG
31 januari 2024


TID
09.00-10.30


PROGRAM

  • Introduktion - Lars Redtzer, Byggföretagen
  • Digital följesedel underlättar uppföljning av klimatpåverkan – Ulf Jonson, Trafikverket/ Jeanette Green Miljödata Nu
  • Leverantörsdialog ger successiv anslutning via entreprenörer – dialog med inköpare/projektledare från  föregångarföretag – Mathias Ullgren, NCC och Johan Zahlbruckner, PEAB
  • Standarder för elektroniska affärstransaktioner underlättar digitalisering - Rikard Larsson, BEAst
  • Frågor


ANMÄLAN

Du anmäler dig via Byggföretagens hemsida, LÄNK.

Länken till webbinariet skickas ut till alla anmälda dagen innan mötet.


ARRANGÖRER
Byggföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Maskinentreprenörerna, Trafikverket, BEAst


MER INFORMATION

Byggbranschen står inför ett paradigmskifte där kraven kring rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs för att möta ökade krav på transparens och frekvens på rapportering av information. Med anledning av detta ställer sig branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0). Läs mer på vår samlingssida, Digital rapportering av klimatdata | Sveriges Åkeriföretag (akeri.se)