Webbinarie - ÄR ERA FÖRARES BEHÖRIGHETER GILTIGA?   

Webbinarie - Är era förares behörigheter giltiga? 

Publicerad 2021-01-29 / 16:10 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Välkomna att anmäla er till ett webinarie om Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY. Vi erbjuder två datum, 9/2 eller 12/2.   

Ni som arbetsgivare i yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar att ni ska ha kontroll på att era förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper er att kontrollera era förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd.

Vi arrangerar två digitala möten där vi berättar mer om Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY och dess fördelar. Inbjudan skickas till medlemmar i Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Ni har två datum att välja mellan, hoppas något passar!


NÄR?                 
Tisdag 9 februari kl. 14.00 – 14.30 eller

Fredag 12 februari kl. 10.00 – 10.30


VAR?                 
Digitalt via Microsoft Teams.


HUR?
Anmäl ditt deltagande senast den 8 februari till anmalan@bky.se .
Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.

Ni kan läsa mera om BKY på www.bky.se, där ni även ansöker.

 
KONTAKT

Göran Säfström, Produkt & Kundansvarig BKY